ZESPÓŁ

Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną w miejscu zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi powyżej 65 roku życia. Zwykle z powodu zaawansowanych zaburzeń psychicznych i znacznego stopnia niesamodzielności pacjenta wizyta w Poradni nie jest możliwa i wówczas chory może mieć ułatwiony dostęp do opieki psychiatrycznej poprzez wizyty domowe zespołu terapeutów psychogeriatrii. Kwalifikacja i przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przez specjalistów psychiatrów doświadczonych w diagnostyce i leczeniu osób z otępieniami.

czytaj więcej…

opisać jak wygląda typowa wizyt jakie dokumenty, leki i kto ma przyjść jak długo trwa i z kim się spotka pacjent i opiekun. na czym polega wizyta diagnostyczna , kontrolna, teleporada i współpraca z lekarzem poz Aby się więcej dowiedzieć o usłudze należy zadzwonić do sekretariatu medycznego Centrum Obsługi Pacjenta pod numer  …………………. lub zadać pytania drogą emailową na adres……………..

więcej….

Co nas wyróżnia …..

a) zintegrowany model opieki (opieka w Poradni, teleporady, opieka środowiskowa, opieka dzienna)

b) ponad 20 letnie doświadczenie zespołu

c) udział w badania klinicznych nad nowymi sposobami leczenia

 

Termin wizyty kwalifikacyjne ustalany jest w sekretariacie medycznym Centrum Obsługi Pacjenta.

 

 

.

 

Zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów i opiekunów w dwóch grupach wskazań:
• opieką lekarsko-pielęgniarską z przyczyn psychiatrycznych oraz • szeroko pojętą opieką terapeutyczno-środowiskową w wypadku konieczności pomocy dla opiekunów zaangażowanych w opiekę.
Zespół nie podejmuje opieki nad pacjentami nie posiadającymi adekwatnej opieki domowej oraz z powodów pielęgnacyjnych. W tych wskazaniach właściwymi jednostkami są opieka społeczna i długoterminowa opieka pielęgnacyjna.

Kwalifikacja

Kwalifikacji pacjentów do objęcia opieką środowiskową dokonuje Zespół Leczenia Środowiskowego po uprzednim skierowaniu pacjenta przez lekarza naszego ośrodka.

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci środowiskowi
Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
Poznaj nasz Zespół

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
E-mail: cop@domsueryder.org.pl
Tel.: 52 348-56-42

ADRES SIEDZIBY

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29,
85-023 Bydgoszcz