Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną w miejscu zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi powyżej 65 roku życia.

Zwykle z powodu zaawansowanych zaburzeń psychicznych i znacznego stopnia niesamodzielności pacjenta wizyta w Poradni nie jest możliwa i wówczas chory może mieć ułatwiony dostęp do opieki psychiatrycznej poprzez wizyty domowe zespołu terapeutów psychogeriatrii. Kwalifikacja i przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przez specjalistów psychiatrów doświadczonych w diagnostyce i leczeniu osób z otępieniami.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
pod numerem (52) 329 00 95 wew. 4 lub zadać pytania mailowo na adres: cop@pallmed.pl

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego (pacjent musi być objęty opieką Poradni, co zapewnia wspólną i kompleksową opiekę).

  • Termin wizyty kwalifikacyjne ustalany jest w rejestracji CPWP.
  • Na wizytę kwalifikacyjną do ZLŚ zapraszamy opiekuna (bez pacjenta). Podczas wizyty zbierany jest wywiad dotyczący funkcjonowania pacjenta oraz sytuacji i potrzeb chorego i rodziny. Omawiane są cele i zasady współpracy z personelem ZLŚ.
  • Podpisywany jest też kontrakt terapeutyczny, omawiany jest plan indywidualnych wizyt w domu chorego.

 

Pacjentom będącym pod opieką ZLŚ, w zależności od ustalonych celów i potrzeb, proponowana jest pomoc następujących specjalistów:

  • lekarza psychiatry i pielęgniarki (zespół psychiatryczny)
  • psychologów i terapeutów środowiskowych (zespół terapeutyczny)

Dla kogo?

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów i opiekunów w dwóch grupach wskazań:
• opieką lekarsko-pielęgniarską z przyczyn psychiatrycznych
• szeroko pojętą opieką terapeutyczno-środowiskową w wypadku konieczności pomocy dla opiekunów zaangażowanych w opiekę.

Kwalifikacja

Kwalifikacji pacjentów do objęcia opieką środowiskową dokonuje Zespół Leczenia Środowiskowego po uprzednim skierowaniu pacjenta przez lekarza naszego ośrodka.

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci środowiskowi

Skontaktuj się z nami

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w. 4
mail: cop@pallmed.pl

ADRES SIEDZIBY

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz