ZESPÓŁ

Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia opiekę medyczną w miejscu zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego. Taką formę opieki praktykuje się w przypadku, gdy wizyta w ambulatorium nie jest możliwa z przyczyn psychiatrycznych.

Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza CPWP. Termin wizyty kwalifikacyjne ustalany jest w rejestracji. Na wizytę kwalifikacyjną do ZLŚ przychodzi opiekun (bez pacjenta). Podczas wizyty kwalifikacyjnej zbierany jest wywiad dotyczący funkcjonowania pacjenta oraz sytuacji i potrzeb chorego i rodziny. Omawiane są cele i zasady współpracy z personelem ZLŚ. Podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, omawiany jest plan wizyt w domu chorego.

 

Zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów i opiekunów w dwóch grupach wskazań:
• opieką lekarsko-pielęgniarską z przyczyn psychiatrycznych oraz • szeroko pojętą opieką terapeutyczno-środowiskową w wypadku konieczności pomocy dla opiekunów zaangażowanych w opiekę.
Zespół nie podejmuje opieki nad pacjentami nie posiadającymi adekwatnej opieki domowej oraz z powodów pielęgnacyjnych. W tych wskazaniach właściwymi jednostkami są opieka społeczna i długoterminowa opieka pielęgnacyjna.

Kwalifikacja

Kwalifikacji pacjentów do objęcia opieką środowiskową dokonuje Zespół Leczenia Środowiskowego po uprzednim skierowaniu pacjenta przez lekarza naszego ośrodka.

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychologowie, terapeuci środowiskowi

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
10.00 - 14.00
E-mail: cop@domsueryder.org.pl
Tel.: 52 348-56-42

ADRES SIEDZIBY

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29,
85-023 Bydgoszcz

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder