PORADNIA

Psychogeriatryczna i leczenia zaburzeń pamięci

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci przyjmuje pacjentów z zaburzeniami pamięci i zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, psychozy). Specjalizujemy się w diagnozie i leczeniu chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Zespół lekarzy psychiatrów, psychologów i pielęgniarek zapewnia ciągłą i kompleksową opiekę ambulatoryjną. Prowadzimy terapię psychologiczną i rehabilitację funkcji poznawczych w oparciu o nowe standardy naukowe i kliniczne. Zapewniamy wsparcie, edukację i terapię psychologiczną opiekunom naszych pacjentów.

Specjaliści:

W skład zespołu specjalistów wchodzą: lekarze, psychiatrzyneurologpsychologowie, pielęgniarkipracownik socjalny.

 

zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zgodnie z kontraktem z NFZ Poradnia Psychogeriatryczna przeznaczona jest dla pacjentów po 60 roku życia, posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. poniżej 60 roku życia muszą posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurologa. Istnieje możliwość odbycia konsultacji i badania psychologicznego dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie skierowania wystawionego do psychologa przez lekarza rodzinnego lub specjalistę psychiatrę/neurologa.

Cel

Pierwszorzędowym celem działania jest postawienie prawidłowego rozpoznania, ustalenie leczenia farmakologicznego oraz korygowanie tych działań w czasie obserwacji i udzielanie pomocy w razie interwencji kryzysowych.

Opieka

Opieka ambulatoryjna w Poradni Psychogeriatrycznej po postawieniu rozpoznania polega na udowodnionej farmakoterapii, edukacji i wsparciu opiekunów pacjenta i samego pacjenta oraz stosowaniu pozafarmakologicznych form aktywizacji:
• rehabilitacyjna,
• psychologiczna,
• dotycząca funkcji poznawczych.

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
10.00 - 14.00
E-mail: cop@domsueryder.org.pl
Tel.: 52 348-56-42

ADRES

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29,
85-023 Bydgoszcz