Ośrodek Alzheimerowski to wysokospecjalistyczna jednostka diagnostyczno-edukacyjno-lecznicza zajmująca się leczeniem zaburzeń pamięci  oraz zaburzeń psychicznych i neurologicznych u osób w każdym wieku. W Ośrodku udzielane są porady płatne (zgodne z obowiązującym cennikiem), w ramach których oferujemy jednodniowe pakiety diagnostyczne zaburzeń pamięci.

Jest to kompleksowa porada udzielana przez wyspecjalizowany zespół złożony z: lekarza, psychologa i pielęgniarki. Podczas jednej, zaplanowanej wizyty trwającej zwykle 2-3 godzin, ustalamy właściwe rozpoznanie kliniczne, plan leczenia i ewentualnej dalszą rozszerzoną diagnostykę wysokospecjalistyczną.

Ten typ usługi jednodniowej diagnostyki ambulatoryjnej (bez konieczności hospitalizacji pacjenta i pozbawienia go możliwości przebywania w swoim środowisku) jest rekomendowany w wypadku zaburzeń poznawczych.

Wielu pacjentów prezentuje złożony przebieg schorzenia dlatego ważne jest, aby ich diagnozą i leczeniem zajmował się zespół specjalistów doświadczonych w dziedzinie psychoneurologii.

Udzielane porady są płatne.

Terminy i cennik dostępne są w rejestracji ośrodka
oraz pod numerem telefonu: 52 348 56 42.

Kontynuacja leczenia

Kontynuacja leczenia odbywa się poprzez kontrolne porady lekarskie, teleporady,  kontrolne badania funkcji poznawczych (pamięci), edukację, terapię psychologiczną, planowanie i prowadzenie indywidualnych treningów funkcji poznawczych.

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Na pierwszą wizytę w ośrodku pacjent powinien przyjść towarzystwie opiekuna lub osoby zorientowanej w jego stanie stanie zdrowia i upoważnionej przez pacjenta. Należy przynieść ze sobą posiadaną dokumentację medyczną (wszystkie wypisy ze szpitala, wykonane konsultacje lekarskie i wyniki badań uszeregowane od najnowszych), okulary do czytania, aparat słuchowy i wszystkie aktualnie zażywane leki w opakowaniach. Wizyta pierwszorazowa trwa około 2,,5 godziny i składa się z trzech etapów:

– porada psychologiczna diagnostyczna – 45 minut (badanie testowe funkcji poznawczych, ocena codziennej aktywności, poziomu samodzielności, nastroju, wywiad z opiekunem)

– wywiad pielęgniarski – 45 minut (zebranie informacji o stanie somatycznym, historii chorób)

– porada lekarska diagnostyczna – 45 minut (szczegółowe badanie internistyczne, neurologiczne, psychiatryczne, postawienie wstępnego rozpoznania, zlecenie dodatkowych badań ( np. neurobrazowych, laboratoryjnych), ustalenie planu leczenia.

Kontynuacja leczenia w poradni zakłada odbywanie kontrolnych wizyt lekarskich i psychologicznych. Wizyty lekarskie polegają na ocenie stanu psychicznego, somatycznego, skuteczności leczenia farmakologicznego i kontroli wypełniania zaleceń. Porady psychologiczne są zalecane przez lekarza bądź psychologa, a ich celem jest najczęściej badanie neuropsychologiczne w celu monitorowania dynamiki stanu poznawczego. Proponujemy również odbywanie wizyt psychoedukacyjnych, terapeutycznych dla pacjenta i opiekuna. Prowadzimy rehabilitację funkcji poznawczych.

W dobie pandemii kontakt z lekarzem czy psychologiem może odbywać się poprzez wizyty telefoniczne tzw. teleporady. Zgodnie z umówionym dniem i godziną lekarz bądź psycholog kontaktuje się telefonicznie z pacjentem  lub opiekunem. Podczas takiej rozmowy lekarz zbiera wywiad odnośnie aktualnego stanu pacjenta, konsultuje wyniki zleconych badań, omawia zalecenia i może wystawić receptę.

Ocena biomarkerów neurozwyrodnienia

Warunkiem prawidłowego leczenia schorzeń neurozwyrodnieniowych jest postawienie prawidłowego rozpoznania. Wielu pacjentów prezentuje złożony przebieg schorzenia, który powoduje wiele wątpliwości. Jednostki chorobowe spowodowane przez proces neurozwyrodnienia dają objawy kliniczne, które można przypisać kilku chorobom. Dużo trudności diagnostycznych pojawia się na bardzo wczesnych etapach schorzeń neurozwyrodnieniowych, u których objawy są nieznacznie nasilone. W chwili obecnej w praktyce codziennej opieramy się na kryteriach klinicznych i ocenie biomarkerów neurozwyrodnieniowych.

Biomarkerem schorzenia jest możliwe do obiektywnej oceny badanie (wskaźnik biologiczny), które daje wynik specyficzny dla danej jednostki chorobowej. W wypadku schorzeń neurozwyrodnieniowych mamy dostęp do wielu biomarkerów i najbliższe lata przyniosą z pewnością kolejne możliwe do oznaczenia. Obecnie mamy dostęp do biomarkerów neuroobrazowych (rezonans magnetyczny w tym wiele badań specyficznych, badania pozytronowej tomografii emisyjnej) oraz badań biochemicznych (na dzień dzisiejszy oznaczenia specyficznych białek w płynie mózgowo-rdzeniowym)

Współpracując z wiodącymi Polskimi i zagranicznymi pracowniami diagnostycznymi wykonujemy następujące badania:

  1. Badanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) na urządzeniu 1,5 Teslowym – współpracujemy z pracownią, w której oceny badań dokonuje doświadczony neuroradiolog specjalizujący się w ocenie neurozwyrodnienia
  2. Badanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) na urządzeniu 3 Teslowym – współpracujemy z uniwersyteckim ośrodkiem z możliwością oceny nigrosomu-1 w schorzeniach pozapiramidowych
  3. Badanie mózgu metodą pozytronowej emisyjnej tomografii (PET) z użyciem znaczników oceniających metabolizm mózgu (FDG) oraz specyficznych dla procesu neurozwyrodnienia (PIB, florbetapir, florbetaben, znaczniki dla oceny obecności białka Tau) – niektóre znaczniki są produkowane w pracowni wykonującej badania a niektóre dostarczane są przez podmioty zewnętrzne
  4. Badanie poziomu białek neurozwyrodnienia w płynie mózgowo-rdzeniowym – współpracujemy z wiodącym, referencyjnym laboratorium w Niemczech (możliwość oznaczenia poziomu βamyloidu-40, βamyloidu-42, stosunku Aβ42/Aβ40, całkowitego białka Ƭ, ufosforylowanego białka Ƭ, oceny punktowej wskaźnika Erlangen)

 

Szczegółowe informacje są dostępne w rejestracji ośrodka oraz u personelu zajmującego się pacjentami (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki).

Cerebrolizyna

Charakterystyka leku i jego działanie

Cerebrolizyna jest mieszaniną peptydów i wolnych aminokwasów o działaniu wspomagającym czynność komórek nerwowych, pobudzającym ich różnicowanie, działającym ochronnie i pobudzającym procesy naprawcze. Działanie leku obejmuje w badaniach doświadczalnych także: zwiększenie plastyczności neuronów i synaps oraz ułatwienie procesu uczenia się. W doświadczalnym niedokrwieniu mózgu cerebrolizyna zmniejsza obszar zawału, hamuje powstawanie obrzęku, stabilizuje mikrokrążenie, normalizuje czynność uszkodzonych komórek nerwowych i poprawia zdolność uczenia się. W doświadczalnym modelu choroby Alzheimera cerebrolizyna zwiększa liczbę cząsteczek transportujących glukozę przez barierę krew-mózg. Czyli reasumując działanie cerebrolizyny nie jest specyficzne dla procesu neurozwyrodnienia lub konkretnych zespołów otępiennych. Lek ma jednak działanie wielokierunkowe i działa wspomagająco w leczeniu uszkodzenia mózgu.

Bezpieczeństwo leku

Lek ma bardzo niewiele działań niepożądanych. Działania te występują rzadko i cerebrolizyna jest generalnie lekiem bezpiecznym.

Podawanie leku

Podaje się go w formie wlewów dożylnych w cyklach 10- i 20-dniowych z możliwością powtarzania kuracji. Lek można podawać domięśniowo ale ze względu na możliwość podania małej objętności leku preferowane jest podanie dożylne w formie powolnych wlewów.

Wysoki profil bezpieczeństwa leku nie powinien budzić lęku przed stosowaniem ambulatoryjnym lub w ramach pobytów dziennych.

Wskazania do podawania

W pracach naukowych udokumentowano skuteczność cerebrolizyny w leczeniu otępienia Alzhaimerowskiego, otępienia naczyniowego, naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu. W piśmiennictwie naukowym znajdujemy także wstępne doniesienia o skuteczności leku w otępieniu czołowo-skroniowym. Ze względu na uniwersalne działanie cerebrolizyny w procesie neurozwyrodnienia można podejrzewać, że w innych schorzeniach z tego kręgu może okazać się także pomocna.

Cerebrolizyna w naszym ośrodku

W naszym ośrodku podajemy lek w formie wlewów dożylnych przez kolejnych 10 lub 20 dni (wyłączając weekendy i święta). Szczegółowe informacje są dostępne w rejestracji ośrodka oraz u personelu zajmującego się pacjentami (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki). Jest to forma terapii płatna (cennik dostępny w rejestracji).

Skontaktuj się z nami

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95
mail: cop@pallmed.pl

ADRES SIEDZIBY

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz

Prowadzimy badania kliniczne dotyczące nowych metod leczenia choroby Alzheimera oraz zaburzeń pamięci.