Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Centrum Dzienne jest częścią CPWP, powstało niedawno, znajduje się przy ul. Rupniewskiego 11 i oferuje komercyjną opiekę dzienną dla pacjentów z otępieniem.

Przyjęcie do Centrum Dziennego odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Nie jest wymagane skierowanie. Formularz dostępny jest na stronie poniżej w formularzu Zgłoś Pacjenta oraz w siedzibie jednostki CPWP przy ul. Toruńskiej 29 w Bydgoszczy, oraz w Centrum Dziennym przy ul. Rupniewskiego 11 w Bydgoszczy . Wypełniony formularz można dostarczyć drogą mailową na adres centrumdzienne@domsueryder.org.pl bądź osobiście w siedzibach jednostki (jak wyżej). Po otrzymaniu formularza personel kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia terminu przyjęcia. Podczas przyjęcia przeprowadzony zostaje wywiad, omówiony zostaje plan terapii i opieki oraz regulamin. Ustalane zostają zasady pobytu oraz sposób płatności. Następuje podpisanie umowy.

Odpłatność:

  • refundacja NFZ – w ramach Poradni Psychogeriatrycznej, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego.
  • prywatne finansowanie – w ramach Ośrodka Alzheimerowskiego oraz w ramach Centrum Dziennego.
zgłoś pacjenta

Dla kogo?

Zgodnie z kontraktem z NFZ Poradnia Psychogeriatryczna przeznaczona jest dla pacjentów po 60 roku życia, posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. Poniżej 60 roku życia muszą posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurlogoa. Istnieje możliwość odbycia konsultacji i badania psychologicznego dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie ważnego skierowania lekarskiego.

Turnusy

Leczenie odbywa się w formie kilkutygodniowych turnusów hospitalizacji dziennej (pacjent przebywa na oddziale przez kilka godzin w ciągu dnia a resztę czasu spędza w swoim środowisku)

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą: lekarze psychiatrzy, psychologowie, terapeuci zajęciowi.
Poznaj nasz Zespół

Kontakt

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
E-mail: cop@domsueryder.org.pl
Tel.: 52 348-56-42

ADRES

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29,
85-023 Bydgoszcz