Rodzaje świadczeń w zależności od miejsca ich oferowania:
 • dzienne – Oddział Dzienny Psychiatryczny-Geriatryczny (finansowany w ramach kontraktu z NFZ)  przy ulicy Toruńskiej 29, czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
 • w domu pacjenta – Zespół Leczenia Środowiskowego – wizyty domowe planowane i teleporady od poniedziałku do piątku przez lekarza psychiatrę, pielęgniarkę geriatryczną i psychologa
 • ambulatoryjne porady specjalistyczne – Poradnia Psychogeriatryczna (kontrakt z NFZ na porady i teleporady), Ośrodek Alzheimerowski (porady płatne) przy ulicy Toruńskiej 29 od poniedziałku do piątku.
 • Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji należy się skontaktować telefoniczne z sekretariatem medycznym Centrum Obsługi Pacjenta pod tel. ………….. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 .lub drogą emailową…………………

 

Psychoneurologia wieku podeszłego

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Sue Ryder działa od 2001roku w NZOZ Domu Sue Ryder w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 29. Jesteśmy pierwszą specjalistyczna w regionie jednostką medyczną o zintegrowanym modelu wielospecjalistycznej opieki obejmującej pacjentów na każdym etapie choroby począwszy od wczesnej diagnostyki, leczenia, opieki psychologicznej, terapii zajęciowej i rehabilitację.  Opieka dostępna jest dla pacjentów, którzy w trudnym okresie chorób neurozwyrodnieniowych  takich jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy`ego, otępienia czołowo-skroniowe, otępienia naczyniopochodne, choroba Parkinsona i inne schorzenia pozapiramidowe wymagają specjalistycznej pomocy medycznej jak również  odpowiedniego wsparcia dla rodziny i opiekunów. Zajmujemy się także leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym takich jak depresje, zaburzenia zachowania, psychozy. Poza właściwą diagnostyką i leczeniem naszym celem jest ustalenie indywidualnego planu leczenia i odpowiedniego miejsca opieki ( w domu, w poradni czy oddziale dziennym).

W skład Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego wchodzą komórki:

 • Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci,
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (opieka domowa),
 • Ośrodek Alzheimerowski (opieka komercyjna).

Aby skorzystać z opieki medycznej należy zgłosić się telefonicznie do Centrum Obsługi Pacjenta “Zgłoś Pacjenta” ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wszelkich szczegółowych informacji udziela sekretariat medyczny Centrum Obsługi Pacjenta pod tel………… lub adresem mailowym ……………….od poniedziałku do piątku.

Poniższe informacje są do wrzucenia!!
Kontakt bezpośredni do jednostki:
 • Telefon: 52 348-56-42  w godzinach 8.00-14.30, od poniedziałku do piątku
 • Adres mailowy cpwp@domsueryder.org.pl
 • Adres placówki ul. Toruńska 29, 85-023 Bydgoszcz
 • Godziny pracy rejestracji 7:30 – 15:00
 • Telefon bezpośredni Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny 724 072 000
 • Centrum Dzienne Rupniewskiego 11,  784-699-597,
 • centrumdzienne@domsueryder.org.pl
zgłoś pacjenta
Co wyróżnia naszą jednostkę od pozostałych tego typu w Bydgoszczy czy regionie?

Jesteśmy pierwszym i największym w regionie ośrodkiem psychogeriatrycznym. Obejmujemy opieką kilka tysięcy osób, nie tylko z województwa kujawsko – pomorskiego, ale z terenu całego kraju. Proponowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy – zajmujemy się zarówno diagnostyką, jak i późniejszym leczeniem i terapią pacjentów, oferując im wielokierunkowe wsparcie (medyczne, psychologiczne, terapeutyczne). Nasz zespół tworzą  specjaliści z dużym doświadczeniem w psychogeriatrii. Odpowiedzialność i kompetencja to cechy pracowników szczególnie przez nas pielęgnowane. Wysoką jakość pracy zawdzięczamy stale aktualizowanej wiedzy medycznej i własnemu doświadczeniu.

 

Oferowane świadczenia specjalistyczne:

 • lekarskie z zakresu diagnozy i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • pielęgniarskie z zakresu opieki pielęgniarskiej i edukacji
 • psychologiczne z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii, psychoedukacji oraz wsparcia psychologicznego pacjentów z chorobami i zaburzeniami wieku podeszłego i ich rodzin w ramach PPG, ZLŚ, ODA
 • szeroko pojętej terapii zajęciowej mającej usprawnić i podtrzymać funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym, wsparcie terapeutów zajęciowych (ODA, Centrum Dzienne) oraz terapeutów środowiskowych (ZLŚ)
 • pomocy społecznej – Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego współpracuje z pracownikiem socjalnym, w celu optymalizacji świadczeń i zapewnienia wielokierunkowego wsparcia naszym pacjentom i ich rodzinom.
 • edukacji zdrowotnej – prowadzenie akcji informacyjnych (artykuły, przesiewowe badania pamięci, eventy) w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat chorób i zaburzeń psychicznych i neurologicznych wieku podeszłego
 • badania kliniczne – zanim leki zostaną zaaprobowane do szerokiego stosowania klinicznego przechodzą etapy badań pod względem profilu bezpieczeństwa i skuteczności ich działania przez zespół badawczy złożony z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów badań. Badania kliniczne są rejestrowane i nadzorowane zarówno przez Komisje Bioetyczną , MZ jak i właściwe instytucje międzynarodowe (EMA, FDA). Aby dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych badań klinicznych zadzwoń do koordynatora działu badań klinicznych pod tel. …… od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub zadaj pytanie drogą emailową…………..
Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
TRZY OBSZARY

Działalności

MEDYCZNO-USŁUGOWA

obejmuje diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego

NAUKOWA

prowadzimy zarówno badania własne jak i badania kliniczne nowych form leczenia, współpracujemy aktywnie z innymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi oraz publikujemy prace naukowe dotyczące zagadnień związanych z neuropsychiatrią

EDUKACYJNA

organizujemy szkolenia, staże i kursy dla personelu medycznego oraz opiekunów i pacjentów
NASI

Specjaliści

Profesjonalną opiekę w jednostce zapewnia wielodyscyplinarny zespół: neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, terapeuci środowiskowi, pracownik socjalny koordynator badań klinicznych.

Cały czas uaktualniamy swoją wiedzę uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych. Zapewniamy, iż nasze metody diagnozy, leczenia i terapii opierają się o aktualne, światowe standardy.

Poznaj Kadrę Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
POZNAJ

Nasze osiągnięcia

Liczba pacjentów oraz udzielanych porad:

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci* – około 1 500 pacjentów, ponad 6 000 porad udzielanych rocznie

Ośrodek Alzheimerowski* – ponad 200 pacjentów, około 1000 porad udzielanych rocznie

Zespół Leczenia Środowiskowego* – około 100 pacjentów, ponad 3 000 porad udzielanych rocznie

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny* -122 pacjentów

Diagnozowanie i leczenia otępień oraz zaburzeń pamięci (poznawczych) z wykorzystaniem najnowszych metod oceny biomarkerów.

Kompleksowość opieki nad pacjentem obejmująca formę ambulatorium, opieki dziennej i środowiskowej.

Realizacja projektu UE – Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Tworzenie standardów opieki psychogeriatrycznej.       

Szkolenie personelu medycznego w dziedzinie psychoneurologii (kursy, staże, konferencje własne, wykłady naukowe).  

Udział w badaniach naukowych, prowadzenie badań własnych i publikowanie prac w czasopismach naukowych

 

Zespół ośrodka aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań mających na celu poszukiwanie nowych metod terapii. W 7 badaniach  jesteśmy ośrodkiem koordynującym projekt na terenie Polski. Badania kliniczne prowadzone w Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Propagowanie wiedzy popularnonaukowej – poprzez współpracę z towarzystwami społecznymi pacjentów i opiekunów pacjentów, wystąpienia edukacyjne członków zespołu, prowadzenie wykładów.