Rodzaje świadczeń w zależności od miejsca ich oferowania:
 • dzienne – Oddział Dzienny Psychiatryczny-Geriatryczny (finansowany w ramach kontraktu z NFZ) oraz Centrum Dzienne przy ul. Rupniewskiego 11 (pobyt płatny)
 • w domu pacjenta – Zespół Leczenia Środowiskowego
 • ambulatoryjne porady specjalistyczne – Poradnia Psychogeriatryczna (kontrakt z NFZ), Ośrodek Alzheimerowski (porady płatne)

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Psychoneurologia wieku podeszłego

Centrum Psychoneurologii Sue Ryder działa w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy od 2001 roku, jest to  pierwsza w regionie jednostka medyczna zajmująca się całościowo problemami neurologicznymi i psychicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego (głównie schorzeniami neurozwyrodnieniowymi jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy`ego, otępienia czołowo-skroniowe, otępienia naczyniopochodne, choroba Parkinsona i inne schorzenia pozapiramidowe). Zajmujemy się także leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym takich jak depresje, zaburzenia zachowania, psychozy.

W skład Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego wchodzą komórki:

 • Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci,
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego,
 • Ośrodek Alzheimerowski,
 • Centrum Dzienne przy ul. Rupniewskiego 11

 

Kontakt bezpośredni do jednostki:
 • Telefon: 52 348-56-42  w godzinach 10.00-14.30, od poniedziałku do piątku
 • Adres mailowy cpwp@domsueryder.org.pl
 • Adres placówki ul. Toruńska 29, 85-023 Bydgoszcz
 • Godziny pracy rejestracji 7:30 – 15:00
 • Telefon bezpośredni Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny 724 072 000
 • Centrum Dzienne Rupniewskiego 11,  784-699-597,
 • centrumdzienne@domsueryder.org.pl
zgłoś pacjenta
Co wyróżnia naszą jednostkę od pozostałych tego typu w Bydgoszczy czy regionie?

Jesteśmy pierwszym i największym w regionie ośrodkiem psychogeriatrycznym. Obejmujemy opieką kilka tysięcy osób, nie tylko z województwa kujawsko – pomorskiego, ale z terenu całego kraju. Proponowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy – zajmujemy się zarówno diagnostyką, jak i późniejszym leczeniem i terapią pacjentów, oferując im wielokierunkowe wsparcie (medyczne, psychologiczne, terapeutyczne). Nasz zespół tworzą  specjaliści z dużym doświadczeniem w psychogeriatrii. Odpowiedzialność i kompetencja to cechy pracowników szczególnie przez nas pielęgnowane. Wysoką jakość pracy zawdzięczamy stale aktualizowanej wiedzy medycznej i własnemu doświadczeniu.

 

Oferowane świadczenia specjalistyczne:

 • lekarskie z zakresu diagnozy i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • pielęgniarskie z zakresu opieki pielęgniarskiej i edukacji
 • psychologiczne z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii, psychoedukacji oraz wsparcia psychologicznego pacjentów z chorobami i zaburzeniami wieku podeszłego i ich rodzin w ramach PPG, ZLŚ, ODA
 • szeroko pojętej terapii zajęciowej mającej usprawnić i podtrzymać funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym, wsparcie terapeutów zajęciowych (ODA, Centrum Dzienne) oraz terapeutów środowiskowych (ZLŚ)
 • pomocy społecznej – Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego współpracuje z pracownikiem socjalnym, w celu optymalizacji świadczeń i zapewnienia wielokierunkowego wsparcia naszym pacjentom i ich rodzinom.
 • edukacji zdrowotnej – prowadzenie akcji informacyjnych (artykuły, przesiewowe badania pamięci, eventy) w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat chorób i zaburzeń psychicznych i neurologicznych wieku podeszłego
 • badania kliniczne
NASI

Specjaliści

Profesjonalną opiekę w jednostce zapewnia wielodyscyplinarny zespół: neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, terapeuci środowiskowi, pracownik socjalny koordynator badań klinicznych.

Cały czas uaktualniamy swoją wiedzę uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych. Zapewniamy, iż nasze metody diagnozy, leczenia i terapii opierają się o aktualne, światowe standardy.

Poznaj Kadrę Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
TRZY OBSZARY

Działalności

MEDYCZNO-USŁUGOWA

obejmuje diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego

NAUKOWA

prowadzimy zarówno badania własne jak i badania kliniczne nowych form leczenia, współpracujemy aktywnie z innymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi oraz publikujemy prace naukowe dotyczące zagadnień związanych z neuropsychiatrią

EDUKACYJNA

organizujemy szkolenia, staże i kursy dla personelu medycznego oraz opiekunów i pacjentów
POZNAJ

Nasze osiągnięcia

Liczba pacjentów oraz udzielanych porad:

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci* – około 1 500 pacjentów, ponad 6 000 porad udzielanych rocznie

Ośrodek Alzheimerowski* – ponad 200 pacjentów, około 1000 porad udzielanych rocznie

Zespół Leczenia Środowiskowego* – około 100 pacjentów, ponad 3 000 porad udzielanych rocznie

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny* -122 pacjentów

Diagnozowanie i leczenia otępień oraz zaburzeń pamięci (poznawczych) z wykorzystaniem najnowszych metod oceny biomarkerów.

Kompleksowość opieki nad pacjentem obejmująca formę ambulatorium, opieki dziennej i środowiskowej.

Realizacja projektu UE – Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Tworzenie standardów opieki psychogeriatrycznej.       

Szkolenie personelu medycznego w dziedzinie psychoneurologii (kursy, staże, konferencje własne, wykłady naukowe).  

Udział w badaniach naukowych, prowadzenie badań własnych i publikowanie prac w czasopismach naukowych

 

Zespół ośrodka aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań mających na celu poszukiwanie nowych metod terapii. W 7 badaniach  jesteśmy ośrodkiem koordynującym projekt na terenie Polski. Badania kliniczne prowadzone w Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Propagowanie wiedzy popularnonaukowej – poprzez współpracę z towarzystwami społecznymi pacjentów i opiekunów pacjentów, wystąpienia edukacyjne członków zespołu, prowadzenie wykładów.

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder