Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Sue Ryder działa od 2001r. w NZOZ Domu Sue Ryder w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 29.
Jesteśmy pierwszą, powstałą w regionie, specjalistyczną jednostką medyczną o zintegrowanym modelu wielospecjalistycznej opieki. Zajmujemy się pacjentami, na każdym etapie choroby, począwszy od wczesnej diagnostyki, leczenia, opieki psychologicznej po terapię zajęciową i rehabilitację.

 

Opieka dostępna jest dla pacjentów, którzy w trudnym okresie chorób neurozwyrodnieniowych  takich jak: choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy`ego, otępienia czołowo-skroniowe, otępienia naczyniopochodne i inne schorzenia pozapiramidowe,  wymagają specjalistycznej pomocy medycznej jak również  odpowiedniego wsparcia dla rodziny i opiekunów.

Zajmujemy się także leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym takich jak depresje, zaburzenia zachowania, psychozy. Poza właściwą diagnostyką i leczeniem, naszym celem jest ustalenie indywidualnego planu leczenia i odpowiedniego miejsca opieki (w domu, w poradni czy oddziale dziennym).

W skład Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego wchodzą:

 • Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci,
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (opieka domowa),
 • Ośrodek Alzheimerowski (opieka komercyjna).

Zgłoszenia pacjentów telefonicznie przez Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 – tel.  (52) 329 00 95 wew. 4

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo na adres: cop@pallmed.pl
lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Rodzaje świadczeń w zależności od miejsca ich oferowania:

Dzienne – Oddział Dzienny Psychiatryczny-Geriatryczny (finansowany w ramach kontraktu z NFZ)  przy ulicy Toruńskiej 29, czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
W domu pacjenta – Zespół Leczenia Środowiskowego - wizyty domowe planowane i teleporady od poniedziałku do piątku przez lekarza psychiatrę, pielęgniarkę geriatryczną i psychologa
Ambulatoryjne porady specjalistyczne – Poradnia Psychogeriatryczna (kontrakt z NFZ na porady i teleporady), Ośrodek Alzheimerowski (porady płatne) przy ulicy Toruńskiej 29 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 348 56 42 lub w Centrum Obsługi Pacjenta pod numerem tel. (52) 329 00 95 wew. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Pytania można przesłać również drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
Co nas wyróżnia?

Nasz ośrodek psychogeriatryczny powstał jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim.Obejmuje opieką kilka tysięcy osób, nie tylko z naszego regionu, ale z terenu całego kraju. Naszymi pacjentami zajmujemy się kompleksowo – zapewniamy zarówno diagnostykę, jak i późniejsze leczenie i terapię. Oferujemy im wielokierunkowe wsparcie medyczne, psychologiczne i terapeutyczne. Nasz zespół tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem w psychogeriatrii. Odpowiedzialność i kompetencja to cechy pracowników szczególnie przez nas pielęgnowane. Wysoką jakość pracy zawdzięczamy stale aktualizowanej wiedzy medycznej i własnemu doświadczeniu.

W naszych działaniach kładziemy nacisk na dokładność i terminowość. Chcemy, by każdy pacjent czuł się bezpiecznie, dlatego staramy się na bieżąco wdrażać nowe techniki diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne oparte na światowych standardach.

Współpracujemy z innymi ośrodkami psychogeriatrycznymi w Polsce, ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, towarzystwami naukowymi, Uniwersytetami III Wieku, stowarzyszeniami pacjentów, forami eksperckimi.

Świadczenia specjalistyczne:

 • lekarskie – diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • pielęgniarskie – opieka pielęgniarska i edukacja
 • psychologiczne – diagnoza psychologiczna, psychoterapia, psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne pacjentów z chorobami i zaburzeniami wieku podeszłego i ich rodzin w ramach PPG, ZLŚ, ODA
 • terapii zajęciowej – usprawnienie i podtrzymywanie funkcjonowania pacjentów w wieku podeszłym, wsparcie terapeutów zajęciowych (ODA, Centrum Dzienne) oraz terapeutów środowiskowych (ZLŚ)
 • pomocy społecznej – Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego współpracuje z pracownikiem socjalnym, w celu optymalizacji świadczeń i zapewnienia wielokierunkowego wsparcia naszym pacjentom i ich rodzinom.
 • edukacji zdrowotnej – prowadzenie akcji informacyjnych (artykuły, przesiewowe badania pamięci, eventy) w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat chorób i zaburzeń psychicznych i neurologicznych wieku podeszłego
 • badania kliniczne – zanim leki zostaną zaaprobowane do szerokiego stosowania klinicznego przechodzą etapy badań pod względem profilu bezpieczeństwa i skuteczności ich działania przez zespół badawczy złożony z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów badań. Badania kliniczne są rejestrowane i nadzorowane zarówno przez Komisje Bioetyczną, Ministerstwo Zdrowia, jak i właściwe instytucje międzynarodowe (EMA, FDA).

Aby dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych badań klinicznych zadzwoń do koordynatora działu badań klinicznych pod tel. 52 329 00 95 wew. 322 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub zadaj pytanie drogą emailową: cpwp@pallmed.pl

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
TRZY OBSZARY

Działalności

MEDYCZNO-USŁUGOWA

Obejmuje diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego.

NAUKOWA

Prowadzimy zarówno badania własne jak i badania kliniczne nowych form leczenia, współpracujemy aktywnie z innymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi oraz publikujemy prace naukowe dotyczące zagadnień związanych z neuropsychiatrią.

EDUKACYJNA

Organizujemy szkolenia, staże i kursy dla personelu medycznego oraz opiekunów i pacjentów.
NASI

Specjaliści

Profesjonalną opiekę w jednostce zapewnia wielodyscyplinarny zespół: neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, terapeuci środowiskowi, pracownik socjalny i koordynator badań klinicznych.

Cały czas uaktualniamy swoją wiedzę uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych. Nasze metody diagnozy, leczenia i terapii opierają się o aktualne, światowe standardy.

POZNAJ

Nasze osiągnięcia

Liczba pacjentów oraz udzielanych porad:

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci* – około 1 500 pacjentów, ponad 6 000 porad udzielanych rocznie

Ośrodek Alzheimerowski* – ponad 200 pacjentów, około 1000 porad udzielanych rocznie

Zespół Leczenia Środowiskowego* – około 100 pacjentów, ponad 3 000 porad udzielanych rocznie

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny* -122 pacjentów

Diagnozowanie i leczenia otępień oraz zaburzeń pamięci (poznawczych) z wykorzystaniem najnowszych metod oceny biomarkerów.

Kompleksowość opieki nad pacjentem obejmująca formę ambulatorium, opieki dziennej i środowiskowej.

Realizacja projektu UE – Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Tworzenie standardów opieki psychogeriatrycznej.       

Szkolenie personelu medycznego w dziedzinie psychoneurologii (kursy, staże, konferencje własne, wykłady naukowe).  

Udział w badaniach naukowych, prowadzenie badań własnych i publikowanie prac w czasopismach naukowych

Zespół ośrodka aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań mających na celu poszukiwanie nowych metod terapii. W 7 badaniach  jesteśmy ośrodkiem koordynującym projekt na terenie Polski. Badania kliniczne prowadzone w Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Propagowanie wiedzy popularnonaukowej – poprzez współpracę z towarzystwami społecznymi pacjentów i opiekunów pacjentów, wystąpienia edukacyjne członków zespołu, prowadzenie wykładów.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Centrum Psychologii Wieku Podeszłego
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w. 4
Adres e-mail : cop@pallmed.pl

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny 
+48 724 072 000

Adres Siedziby

Centrum Psychologii Wieku Podeszłego 
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz

Centrum Trzeciego Wieku im. Sue Ryder 
ul. Rupniewskiego 11
85-795 Bydgoszcz

Godziny pracy rejestracji

Centrum Psychologii Wieku Podeszłego
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-14.30

Centrum Trzeciego Wieku
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30-15.00