Każdy pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Przedstawiciela Praw Pacjenta, którym jest Pani Hanna Siudut

Kontakt mailowy: h.siudut@domsueryder.org.pl

Kontakt telefoniczny: 52 329 00 95 wew. 167

Z pomocy Przedstawiciela mogą korzystać również osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy lub osoba bliska). Do zadań Przedstawiciela Pacjenta należy m.in.:

  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zgłoszenia naruszenia praw pacjenta;
  • wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta;
  • współpraca z Kierownikami, Koordynatorami i Liderami procesów oraz Zarządem w zakresie przestrzegania praw pacjenta
  • monitorowanie przestrzegania (poszanowania) praw pacjenta przez jednostki organizacyjne Pallmed sp. z o.o. udzielające świadczeń medycznych;
  • przyjmowanie wniosków i skarg wpływających od Pacjentów;
  • podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi;
  • pomoc i współpraca z osobami (opiekunami, rodziną, przedstawicielami prawnymi) działającymi w interesie Pacjenta.

Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Pallmed sp. z o.o. stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad Pacjentem.

Ustawa_o_prawach_pacjenta_i_Rzeczniku_Praw_Pacjenta