W 37-łóżkowym Oddziale Opieki Paliatywnej pacjenci objęci są stacjonarną, całodobową specjalistyczną opieką przez wielodyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, kapelana, a także wolontariuszy. Na oddziale pacjent ma zapewnione bezpłatną diagnostykę i leczenie paliatywne.

Posiadamy  wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny: pompy żywieniowe, pompy do podawania leków przez 24 godziny, nowoczesne łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny przyłóżkowy i salę do indywidualnych i grupowych ćwiczeń i zabiegów oraz duże, przestronne pokoje pobytu dziennego, zapewniające pacjentom najlepsze warunki lecznicze i bytowe.

Co wyróżnia naszą jednostkę?

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zespołu terapeutycznego w opiece nad ciężko chorymi pacjentami.
Szybkie przyjęcie pacjenta w stanie pilnym z klinik i oddziałów szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki domowej.
Współpraca międzynarodowa z innymi ośrodkami w zakresie opieki nad pacjentem umierającym i jego rodziną.
Monitorowanie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzanie ankiet satysfakcji wśród pacjentów i ich rodzin.
Zgłoś pacjenta do Oddziału Opieki  Paliatywnej

Hospicjum stacjonarne Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

 • kujawsko-pomorskie
Hospicjum stacjonarne dla dorosłych

Dom Sue Ryder
ul: Wilhelma Roentgena 3, Bydgoszcz
tel.: 691 695 868

Warunki przyjęcia pacjenta na Oddział

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta opieką jest:

– przedstawienie skierowania (uniwersalny druk skierowania do szpitala) wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Pytania i odpowiedzi

Opieka paliatywna i hospicyjna z definicji nie jest opieką długoterminową, osiągnięcie celu terapeutycznego, jakim jest leczenie objawowe oraz zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie trwa średnio 2-3 tygodnie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia hospicjum stacjonarnego są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. O terminie przyjęcia wynikającym z harmonogramu przyjęć pielęgniarka powiadomi pacjenta, opiekuna bądź rodzinę telefonicznie.

Zasadniczo za transport odpowiada podmiot, który wystawia na transport medyczny skierowanie – czyli podmiot organizujący transport będzie różny w zależności od danego przypadku.

Na oddział prosimy o zabranie dokumentu tożsamości pacjenta, dotychczasową dokumentację medyczną do wglądu dla lekarza prowadzącego, bieliznę osobistą (także szlafrok, piżamę), środki higieny osobistej, leki przyjmowane na stałe.

Kontakt z hospicjum stacjonarnym odbywa się poprzez wybranie numeru infolinii (52 329 00 95) i wybrania numeru wewnętrznego na dyżurkę pielęgniarek 306 lub do gabinetu lekarskiego (nr wewn. 310 lub 305).

Oddział jest otwarty codziennie dla osób odwiedzających w godzinach 12:30-17:30. W razie potrzeby i po konsultacji z lekarzem prowadzącym istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej zlokalizowana w Domu Sue Ryder  przy ul. Roetgena 3, udziela opieki paliatywnej na miejscu i w domu pacjenta.

Pacjenci będący w trakcie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu wymagają najczęściej łagodzenia dolegliwości, takich jak np. osłabienie, brak apetytu, ból, nudności, wymioty, duszności, świąd, zaparcia, lęk czy inne objawy.

Osoby objęte opieką paliatywną mają pełne prawa do korzystania również z innych poradni specjalistycznych, szpitali czy też podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Zgłoś pacjenta do Poradni Medycyny Paliatywnej

Warunki przyjęcia do Poradni Medycyny Paliatywnej

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia do Poradni Medycyny Paliatywnej przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub +48 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową (C00 – D48) niezależnie od etapu leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne) oraz chęć uzyskania porady, jak łagodzić dolegliwości, osłabienie, wzmacniać nadzieję i planować decyzje życiowe.

Zespół medyczny Poradni Medycyny Paliatywnej pomaga także pacjentom z innymi chorobami wymienionymi poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji ICD10:

  1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
  5. I42-I43 Kardiomiopatia
  6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta czy opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostanie zebrany

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,
– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin porady lub wizyty domowej. W przypadkach trudnych i nagłych istniej możliwość konsultacji zdalnych z lekarzem specjalistą. Warunkiem odbycia wizyty w poradni jest przedstawienie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej realizowane są wizyty domowe przez wielospecjalistyczny zespół medyczny w zależności od stanu i potrzeb pacjenta.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta

2) porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta

3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu pacjenta

Istnieje też możliwość zdalnego kontaktu ze specjalistami Poradni – drogą telefoniczną lub internetową – tzw. teleporady.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu świadczeniobiorcy jest to świadczenie obejmujące:

1) badanie podmiotowe (wywiad od chorego i rodziny);

2) badanie przedmiotowe;

3) ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych;

4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;

5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;

6) kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;

7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

Pobierz skierowanie