Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci opiekuje się w sposób ciągły dziećmi z  zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, chorobami nowotworowymi, a także z postępującymi chorobami metabolicznymi,  neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi. Opieka sprawowana jest  przez wielospecjalistyczne zespoły medyczne Sue Ryder składające się z lekarzy i pielęgniarek – specjalistów pediatrii oraz medycyny paliatywnej, psychologów, fizjoterapeutów oraz pracownika socjalnego, którzy regularnie odwiedzają pacjentów w ich domach lub udzielają porad telefonicznie. Dbamy aby pomoc udzielana dzieciom w trudnym okresie życia łączyła się ze wsparciem emocjonalnym i społecznym dla ich rodzin.

Obejmujemy opieką dzieci do 18. roku życia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi z powiatów: bydgoskiego, świeckiego, grudziądzkiego, brodnickiego, wąbrzeskiego, toruńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego oraz nakielskiego.

Czytaj dalej….

Opieka domowa zapewniona jest przez wizyty członków zespołu, ale także może odbywać się przez kontakt telefoniczny czy elektroniczny (teleporady). Wizyty domowe i porady specjalistów Sue Ryder pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeuty i psychologa są bezpłatne.

Pacjent objęty specjalistyczną opieką paliatywną Sue Ryder może również korzystać z opieki podstawowej, pediatrycznej u swojego lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej oraz opieki specjalistycznej lub szpitalnej. Aby skorzystać z opieki paliatywnej domowej należy zgłosić się telefonicznie do Centrum Obsługi Pacjenta “Zgłoś Pacjenta” ze skierowaniem od lekarza a następnie wypełnić formularze zgody na leczenie. Wszelkich szczegółowych informacji dotyczące listy chorób u dzieci mogących skorzystać z opieki paliatywnej czy jej dostępności na danym terenie i wielu innych sprawach udziela Centrum Obsługi Pacjenta tel………… od poniedziałku do piśtku lub można złożyć zapytanie drogą mailową na adres………………..

 

Zasięg działalności - województwo kujawsko-pomorskie. Dzięki kompleksowemu i wielospecjalistycznemu modelowi Hospicjum działającego od dwóch dekad dzieci mają ułatwiony dostęp do doświadczonych specjalistów Sue Ryder lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów a także psychologów i pracownika socjalnego. Dom Sue Ryder organizuje nie tylko pomoc medyczną dla dzieci ale także pomaga im finansowo-rzeczowo we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder lub innymi organizacjami przy zakupach odpowiedniego sprzętu czy poprawie warunków bytowych lub potrzebach transportowych. Ponadto dbamy o integrację dzieci i ich rodziców współorganizując z innym organizacjami społecznymi okolicznościowe wydarzenia i zabawy. Dla potrzeb dzieci funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przy ulicy Startowej w Bydgoszczy czynna od poniedziałku do piątku..

obejmujemy opieką dzieci na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Zgłoś pacjenta do Hospicjum Domowego dla  Dzieci

Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego dla Dzieci

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia),

– wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego dla Dzieci są przyjmowane telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00

tel.  (52) 329 00 95 wew. 4

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: sekretariat.medyczny@domsueryder.org i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Poznaj nasz Zespół

Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę domową nad dziećmi z ciężkimi zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, postępującymi chorobami metabolicznymi, neurologicznymi, nerwowo-mięśniowymi oraz nowotworowymi.

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,
– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin wizyty. Pierwsza wizyta domowa może być przeprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę po uzgodnieniu terminu z rodzicem. W czasie pierwszej wizyty ustala się plan leczenia: schemat wizyt i teleporad lekarskich i pielęgniarskich oraz w razie potrzeby innych członków zespołu (psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny) oraz określa zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. W czasie pierwszej wizyty domowej odbiera się skierowanie oraz wypełnia szereg wymaganych przepisami formularzy, a także dokumentów.

Wizyty lekarza i pielęgniarki wykonywane są zgodnie z potrzebami pacjenta i wymogami NFZ. Wizyty innych członków zespołu są ustalane indywidualnie, stosownie do rozpoznawanych potrzeb. Istnieje również możliwość zdalnego kontaktu z członkami zespołu – drogą telefoniczną lub internetową poprzez tzw. teleporady w celu rozwiązania problemów pacjenta i zabezpieczenia jego potrzeb. 

Pobierz skierowanie