Hospicjum Domowe dla Dorosłych

Zespół Opieki Domowej złożony ze specjalistów lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów codziennie opiekuje się pacjentami w ich domach na terenie powiatu bydgoskiego, żnińskiego i mogileńskiego a w razie potrzeby i możliwości na terenie sąsiednich gmin i powiatów województwa kujawsko pomorskiego.

Obszar naszego działania

Świadczenia udzielane są na terenie powiatu bydgoskiego, żnińskiego i mogileńskiego.

 

Co wyróżnia naszą jednostkę?

Zintegrowany model opieki paliatywnej polegający na połączeniu opieki domowej  z opieką specjalistyczną w Poradni Medycyny Paliatywnej i 37 łóżkowym Oddziałem Opieki Paliatywnej w Domu Sue Ryder. Dzięki temu pacjenci w zależności od potrzeb mogą być regularnie odwiedzani we własnym domu lub konsultowani w poradni a w razie potrzeby hospitalizowani w Oddziale w ramach jednego zespołu opieki paliatywnej Domu Sue Ryder.

Komu pomagamy?

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia). Niestety skierowanie wystawione przez lekarza w gabinecie prywatnym nie może być podstawą do objęcia opieką domową.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do Zespołu Opieki Domowej przyjmowane są telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00

tel. 52 329-00-95 wew. 4 lub tel. kom. 605630008, lub poprzez stronę internetową.

Realizacja świadczeń

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia). Uwaga: skierowanie wystawione przez lekarza w gabinecie prywatnym nie może podstawą objęcia opieką domową.

Kolejnym istotnym warunkiem objęcia opieką domową są wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

 1. (C00 – D48) choroby nowotworowe niezależnie od etapu diagnozy czy leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne).
 2. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 3. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 4. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 5. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
 6. I42-I43 Kardiomiopatia
 7. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 8. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta (tel. 52 329 00 95 wew.4) zostaną zebrane następujące dane:

 1. Demograficzne wymagane do rejestracji;
 2. wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości.

Na tej podstawie ustala się termin wizyty. W przypadkach trudnych i nagłych istnieje możliwość konsultacji zdalnych ze specjalistami w celu uzgodnienia działań przed przyjazdem zespołu opieki domowej.

Pierwsza wizyta domowa może być przeprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub opiekunem. W czasie pierwszej wizyty ustala się plan leczenia: schemat wizyt i teleporad lekarskich i pielęgniarskich i w razie potrzeby innych członków zespołu (psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny) oraz określa zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. W czasie pierwszej wizyty domowej wspólnie z pacjentem i/lub opiekunem wypełnia szereg wymaganych przepisami formularzy (zgodę na leczenie, upoważnienie do informowania o stanie zdrowia i przekazywania dokumentacji medycznej, zgodę na administrowanie danymi osobowymi).

 

W trakcie opieki pacjent jest odwiedzany przez lekarza i pielęgniarkę zgodnie z przepisami prawa a przede wszystkim zgodnie z potrzebami pacjenta. Wizyty innych członków zespołu są ustalane indywidualnie stosownie do rozpoznawanych potrzeb. Istnieje też możliwość zdalnego kontaktu z członkami zespołu – drogą telefoniczną lub internetową jako tzw. teleporady. Pozwala to szybko rozwiązać problemy pacjenta i zabezpieczyć jego potrzeby w stanach pilnych wymagających korekty leczenia. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia staramy się też zapewnić bezpośredni dostęp do specjalistów opieki domowej. W sytuacjach uzasadnionych na zlecenie członków zespołu medycznego pacjent i/lub opiekun ma możliwość skorzystania ze sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który można odebrać w Wypożyczalni przy ul. Startowej3 w Bydgoszczy.

Należy pamiętać, iż pacjent objęty opieką Zespołu Opieki Domowej nadal pozostaje pod opieką lekarza i pielęgniarki POZ. Nadal może być leczony onkologiczne czy pozostać pod opieka innych specjalistów lub szpitala w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia korzystać z pomocy Pogotowia Ratunkowego.

Zespół Opieki Domowej nie jest jedyną jednostką opieki paliatywnej, w której pacjent może uzyskać fachową pomoc. Praktycznie w każdym powiecie są wyspecjalizowane jednostki opieki paliatywnej a w dużych miastach jest ich kilka. Dlatego też pacjent powinien zasięgnąć informacji w NFZ lub w najbliższej jednostce opieki paliatywnej, która wskaże gdzie powinien się zgłosić ze skierowaniem.

Nasi specjaliści

Kierownik Medyczny Zespołu Opieki Domowej Wojciech Jaroszewski

lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej, wykładowca na kursach specjalistycznych z opieki paliatywnej i długoterminowej, kierownik specjalizacji z medycyny paliatywnej dla lekarzy, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. W Zespole Opieki Domowej pracuje od ponad 10 lat.

e-mail: w.jaroszewski@domsueryder.org.pl tel. służbowy: 667525008 (dostępny od godziny 8.00 do 15.00)

Kierownik ds. pielęgniarstwa Zespołu Opieki Domowej Anna Groń

magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej, ukończone studia podyplomowe w specjalności menadżer w ochronie zdrowia. W Zespole Opieki Domowej pracuje od ponad 10 lat.

e-mail: a.gron@domsueryder.org.pl tel. służbowy: 607518125 (dostępny od godziny 8.00 do 15.00)

Centrum Obsługi Pacjenta

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

tel. 52 329 00 95 wew. 4, tel. kom. 605 630 008, e-mail: sekretariat.medyczny@domsueryder.org.pl lub poprzez stronę internetową.

Zgłoś pacjenta do opieki paliatywnej i hospicyjnej

 

Oddział Opieki Paliatywnej

W 37 łóżkowym Oddziale Opieki Paliatywnej całodobową specjalistyczną opieką pacjenci objęci są przez wielodyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, kapelana, a także wolontariuszy. Na oddziale pacjent ma zapewnione bezpłatną diagnostykę i leczenie paliatywne.

Posiadamy  wysokospecjalistyczny  sprzęt medyczny: pompy żywieniowe, pompy do podawania leków przez 24 godziny, nowoczesne łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny przyłóżkowy i salę do indywidualnych i grupowych ćwiczeń i zabiegów, duże przestronne pokoje pobytu dziennego aby zapewnić pacjentom najlepsze warunki leczenia i bytowe.

Co wyróżnia naszą jednostkę

Najważniejszą wartością Oddziału jest doświadczony klinicznie zespół specjalistów, który z właściwym nastawieniem profesjonalne łagodzenie dolegliwości somatyczne ale również zapewnia opieką psychologiczną i duchową personelu. Na co dzień udzielamy informacji o stanie zdrowia osobom bliskim pacjentom, staramy się również doradzić jak żyć i radzić sobie z potrzebami osób ciężko chorych.

Współpracujemy naukowo i dydaktycznie z licznymi szkołami wyższymi. Posiadamy status ośrodka akredytacyjnego nadanego przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z medycyny paliatywnej z tego powodu Wykształciliśmy kilkunastu specjalistów w regionie i kraju. Bierzemy udział w międzynarodowych programach badawczych nad nowymi lekami i sposobami opieki paliatywnej. W celu dalszej poprawy opieki nad pacjentami monitorujemy co roku jakość opieki poprzez przeprowadzanie ankiet satysfakcji wśród pacjentów i ich rodzin. Wszelkie uwagi pacjentów opiekunów i odwiedzających są dla nas cen aby również na ich podstawie doskonalić naszą misję społeczną.

 

Realizacja świadczeń

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

 

 1. B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 2. G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 3. G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 4. G35 Stwardnienie rozsiane (SM)
 5. I42-I43 Kardiomiopatia
 6. J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 7. L89 Owrzodzenie odleżynowe (3 stopień wg Torrance)

Po zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna do Centrum Obsługi Pacjenta zostaną zebrane dane:

– wstępny wywiad dotyczący choroby i nasilenia dolegliwości,

– dane wymagane do rejestracji. Na tej podstawie ustala się termin wizyty. Na tej podstawie ustala się termin przyjęcia pacjenta. Niekiedy konieczna jest weryfikacja wskazań do przyjęcia przez lekarza Zespołu Opieki Domowej lub Poradni Medycyny Paliatywnej.

– nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub nasilenie dolegliwości trudnych do opanowania w warunkach opieki domowej czy poradnianej;

– pilne wskazania aby wykonać badania diagnostyczne, dodatkowe konsultacje;

– pilnie wskazania z powodu stanów nagłych, silnych dolegliwości bólowych lub innych nasilonych objawów;

– trudno gojące się owrzodzenia i odleżyny;

– opieka wyręczająca dla opiekunów/rodziny w celu ich wypoczynku na okres do 2 tygodni;

– w terminalnej fazie choroby z powodu samotności lub braku właściwej codziennej opieki ze strony rodziny;

– w okresie opieki na osobą umierającą, która wybrała na miejsce umierania hospicjum stacjonarne.

KORZYŚCI

Całodobowa Opieka

Lekarska

Pielęgniarska

Psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną

Rehabilitacyjna

Opiekuńcza

Duszpasterska

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Poradnia Medycyny Paliatywnej oferuje pacjentom chorym na przewlekłe i postępujące choroby ambulatoryjną specjalistyczną opiekę paliatywną zarówno w lokalizacji Poradni jak w domu chorego (wizyty domowe). Lekarz specjalista medycyny paliatywnej na podstawie wywiadu i badania pacjenta ustala plan leczenia objawowego uwzgledniający potrzeby łagodzenia dolegliwości takich jak np. osłabienie, brak apetytu, ból , nudności i wymioty, duszność, kaszel, świąd, zaparcia, lęk czy inne objawy. Pacjenci często doświadczają obniżenia nastroju lub depresji i czy też czują się osamotnieni i wymagają pomocy duchowej i psychologicznej. Potrzeby pielęgnacyjne, leczenie odleżyn, czy też monitorowanie leczenia objawowego jest wykonywane przez wyspecjalizowaną pielęgniarkę Poradni. Pacjenci objęci opieką paliatywną mają pełne prawa do korzystania również z innych poradni specjalistycznych, szpitali czy też podstawową opiekę zdrowotną w miejscu zamieszkania pacjenta.

Najczęściej opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową (C00 – D48) niezależnie od etapu leczenia – dla zakwalifikowania pacjenta najistotniejsze jest nasilenie objawów (osłabienie, brak apetytu, bólu, duszność, nudności i wymioty i inne) oraz chęć uzyskania porady jak łagodzić dolegliwości, osłabienie, wzmacniać nadzieję i planować decyzje życiowe.

Wypożyczalnia sprzętu Medycznego

Sprzęt medyczny (np. koncentratory tlenu, ssaki) lub rehabilitacyjny (np. łóżka, wózki, krzesła toaletowe) są dostępne dla pacjentów objętych opieką domową. Lekarz, pielęgniarka lub rehabilitant, którzy opiekują się pacjentem mogą zalecać stosowanie dodatkowych udogodnień. Sprzęt odbiera się po wpłaceniu kaucji – Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego ul. Startowa 3 w Bydgoszczy. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie. Po zakończeniu opieki prosimy o jak najszybsze zwrócenie sprzętu, który po konserwacji i dezynfekcji może służyć innym pacjentom.

Istnieje możliwość odpłatnego transportu sprzętu przez pracowników wypożyczalni wraz z odpowiednim przeszkoleniem o prawidłowym sposobie użytkowania.

Kontakt

ul. Startowa 3
85-744 Bydgoszcz, (niedaleko Galerii Pomorskiej)
email: sprzedaz@medseven.eu
tel.: +48 720 805 095
Godziny otwarcia : pon. – pt.  8:00 -15:30

*Po zakończeniu opieki prosimy o jak najszybsze zwrócenie sprzętu, który po konserwacji i dezynfekcji może służyć innym pacjentom.

Zgłoś pacjenta do opieki paliatywnej i hospicyjnej

Skontaktuj się z nami

KONTAKT

Centrum Obsługi Pacjenta
tel.: 52 329 00 95 wew. 4
e-mail: sekretariat.medyczny@domsueryder.org.pl
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00

REJESTRACJA PACJENTÓW

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
Tel.: 52 329-00-95 wew. 4