Żywienie Dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować wystarczających ilości posiłków doustnie np. z powodu krztuszenia się lub ciężkiego uszkodzenia układu nerwowego. Wówczas należy stosować odpowiednią dietę leczniczą (zbilansowaną przemysłową) najczęściej przez zgłębnik dożołądkowy lub przetoki odżywcze takie jak np. gastrostomie (PEG).  Przyjmowanie posiłków w niewystarczającej ilościach może być przyczyną wielu powikłań zdrowotnych a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wyniszczenia organizmu i śmierci. Dlatego wczesne rozpoczęcie żywienia dojelitowego jest konieczne i może mieć decydujący znaczenie dla przeżycia i poprawy stanu ogólnego chorego. Świadczenie to nadzorowane jest przez specjalistów Domu Sue Ryder lekarzy i pielęgniarki , którzy wykonują również szereg badań laboratoryjnych i interweniują w razie potrzeby w domu pacjenta. Diety przemysłowe odpowiednie do rodzaju choroby, sprzęt do gastrostomii, zgłębniki, pompy perystaltyczne i inne niezbędne materiały również zapewniamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych dostawców. Leczenie żywieniowe prowadzimy dla pacjentów w województwie kujawsko-pomorskim i dolnośląskim nieodpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ. Aby się dowiedzieć więcej na temat żywienia dojelitowego należy zadzwonić pod numer ……….do Centrum Obsługi Pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub zadać pytania drogą elektroniczną na adres………………..

 

czytaj więcej ..

Od ponad 20 lat codziennie leczymy setki chorych niedożywionych i wyniszczonych w ich domach w województwie kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Na świadczenie oprócz specjalistycznych porad lekarskich i pielęgniarskich, składa się również zestaw obowiązkowych badań laboratoryjnych, a także potrzebny sprzęt do specjalistycznych zabiegów, takich jak założenie i wymiana zgłębników żołądkowych czy gastrostomii.

Zapewniamy regularne dostawy wysokiej jakości diety i sprzęt medyczny wiodących producentów bezpośrednio do domu nadzorowanej przez kierownika naszego Działu Aptecznego i  wyspecjalizowaną firmę farmaceutyczną Asclepios.

 

 

Poradnia Żywieniowa w Domu Sue Ryder  świadczy kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych w całości refundowaną przez NFZ.

Opieka ta obejmuje:

 • właściwe przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego,
 • zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami,
 • wykonywaniem co 3 miesiące zestawu wymaganych badań laboratoryjnych,
 • regularne dostarczanie preparatów, sprzętu w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego i niezbędnych środków opatrunkowych do pielęgnacji przetok odżywczych,
 • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniem,
 • udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb.

W celu objęcia programem żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy zarejestrować pacjenta w Poradni Żywieniowej.  W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu medycznego Centrum Obsługi Pacjenta pod numer telefonu………….  od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00 lub drogą mailową na adres…………….

 

Nasze oddziały

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
Oddział dolnośląski
Głogów 67-200, ul. M. C. Skłodowskiej-Curie 11
Godziny przyjęć: Pn- Pt 8:00 – 15.00

Kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta:
52/ 329 00 95 wew. 172
Oddział kujawsko-pomorski
Bydgoszcz 85-796, ul. Wilhelma Roentgena 3
Godziny przyjęć: Pn- Pt 8:00 – 15.00

Kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta:
52/ 329 00 95 wew. 172
mazowieckie - treść
mazowieckie - treść
mazowieckie - treść
Zgłoś Pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Warunki przyjęcia do Poradni Żywienia

– skierowanie na leczenie żywieniowe w warunkach domowych wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Na skierowaniu powinna znajdować się informacja o trybie przyjęcia.

– informację na karcie wypisowej ze szpitala dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego, jeżeli przeszedł kwalifikację do żywienia w szpitalu i żywiony był wcześniej dietami przemysłowymi

Zgłoszenia Pacjentów

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

tel. 52 329-00-95 wew. 172 lub tel. kom. + 48 607 718 020, e-mail: sekretariat.medyczny@domsueryder.org lub poprzez stronę internetową.

Żywienie dojelitowe przeznaczone jest dla pacjentów z cechami niedożywienia lub osób z wysokim ryzykiem niedożywienia w wyniku trudności w połykaniu. Pacjenci mogą mieć trudności w utrzymaniu pokarmu w ustach, żuciu i połykaniu, co często objawia się ślinieniem, wyciekiem pokarmu z ust i krztuszeniem się. Krztuszenie się pokarmem może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta i wymaga pilnej konsultacji medycznej. Te stany najczęściej występują u pacjentów po udarach mózgu, operacjach, czy bardzo osłabionych z powodu takich chorób jak np. stwardnienie zanikowe boczne (SLA) czy stwardnienie rozsiane (SM). Najczęściej opieka żywieniowa w warunkach domowych jest kontynuacją leczenia rozpoczętego w szpitalu. Pod opiekę przyjmujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych zwykle ze szpitalnych oddziałów specjalistycznych (neurologia, neurochirurgia, onkologia i chirurgia, laryngologia), jak również z poradni specjalistycznych i od lekarza rodzinnego.

Aby pacjent mógł skorzystać żywienia dojelitowego w warunkach domowych musi posiadać:

 • sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, tj.:

– zgłębnik do żołądka (zgłębnik to dren wykonany z silikonu lub z plastiku, który umieszcza się w żołądku lub jelicie cienkim pacjenta, dren wprowadza się najczęściej przez nos, rzadziej przez usta)

– gastrostomia odżywcza (to mały otwór na brzuchu pacjenta, który prowadzi do żołądka). Przez otwór dzięki specjalnym drenom wprowadza się pożywienie. Ta metoda jest skierowana dla osób, u których niedrożny jest przełyk lub żywienie będzie prowadzone przez dłuższy czas)

– jejunostomia (jest to rodzaj przetoki odżywczej, tworzy się ją na sali operacyjnej w wyniku połączenia otworu na brzuchu i w jelicie cienkim za pomocą specjalnego zgłębnika). Te drogę zapewnienia pokarmu wykonuje się u pacjentów, u których nie ma możliwości wprowadzania pokarmu do żołądka.

Usługi świadczone są w domu pacjenta osobiście przez specjalistów lub z pomocą teleporad. Wizyty personelu medycznego odbywają się zgodnie z przepisami prawa a przede wszystkim zgodnie z potrzebami pacjentów.

Nasz wyspecjalizowany i doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek stale uaktualnia swoją wiedzę na szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Stałe szkolenie specjalistów i sprawdzone wieloletnie doświadczenie nie tylko poprawiają stan zdrowia ale również ułatwiają przygotowanie i stosowanie zbilansowanego pokarmu ciężko chorym i często wyniszczonym przez chorobę pacjentom.

Korzyści dla pacjentów

Dopasowanie diety do rodzaju choroby i potrzeb pacjenta
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z niedożywieniem
Wygoda i bezpieczeństwo żywienia
Odpowiedni wzrost organizmu zwłaszcza u dzieci oraz regenerację u osób dorosłych i starszych
Specjalne preparaty odżywcze stosowane w żywieniu dojelitowym, zapewniają pacjentom przyjmowanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody
Optymalna metoda karmienia jest warunkiem przedłużenia i poprawy jakości życia

Zapewniamy:

 • zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe;
 • sprzęt do założenia /wymiany przetoki odżywczej gastrostomii;
 • pompy do żywienia dojelitowego.
 • preparaty żywnościowe
 • niezbędne środki opatrunkowe

Współpracujemy z firmami:

– Asclepios SA;
– Nestle Health Science SA;
– Nutricia Polska sp. z o.o.;
– Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.

Pobierz skierowanie