Wentylacja mechaniczna to sztuczne podtrzymywanie lub wspieranie odpowiedniej wymiany gazowej u osób cierpiących na poważne problemy z oddychaniem. Proces ten odbywa się przy pomocy respiratora, który może wspomóc lub całkowicie zastępować niewydolny oddech pacjenta.

Czym jest wentylacja mechaniczna w warunkach domowych?

Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych to wsparcie oddechowe w domu pacjenta. Taki rodzaj terapii daje pacjentom możliwość kontynuacji terapii oddechowej w komfortowym i znacznie bardziej osobistym otoczeniu, pozwalając jednocześnie zachować niezależność i jakość życia. Świadczenie refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wentylacja mechaniczna w domu umożliwia pacjentom przede wszystkim na opuszczenie szpitala i powrót do w miarę możliwości, przynajmniej częściowo normalnego życia. Faktem jest, że leczenie w warunkach domowych poprawia nie tylko  komfort życia pacjentów i ich rodzin, ale wpływa także na proces zdrowienia i efektywność terapii.

Korzyści dla pacjenta wentylowanego w warunkach domowych

Komfort i wygoda pacjenta: Pacjenci mogą kontynuować terapię w przyjaznym otoczeniu swojego domu, co często przyczynia się do ich emocjonalnego i fizycznego dobrostanu.
Niezależność: Dla wielu pacjentów wentylacja w domu oznacza, że mogą pozostać niezależni i prowadzić bardziej normalne życie, niż to byłoby możliwe w szpitalu. Wielu pacjentów prowadzi codzienne życie zawodowe i prywatne, ucząc się i pracując.
Więcej Kontroli: Możliwość samodzielnego monitorowania swojego stanu zdrowia i dostosowania terapii pod nadzorem specjalistów.
Komfort psychiczny: Dla wielu pacjentów dom to miejsce, w którym czują się najlepiej, co ma pozytywny wpływ na ich stan emocjonalny, który często przekłada się na pozytywne efekty terapii.
Poprawa jakości życia: Wentylacja w warunkach domowych może znacząco poprawić jakość życia pacjentów, zwłaszcza tych z chorobami układu oddechowego.

Zespół domowego leczenia respiratorem

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem PALLMED obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów z niewydolnością oddechową pacjentów wymagających pilnego leczenia wentylacją mechaniczną przy pomocy respiratora w warunkach domowych. W skład Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem wchodzą lekarz, pielęgniarka oraz fizjoterapeuta, którzy otaczają opieką i wsparciem chorego. W zależności od opracowanego planu leczenia nasi specjaliści odwiedzają pacjenta w jego domu lub prowadzą teleporady. Pacjenci nadal pozostają pod opieką lekarza i pielęgniarki POZ, na co dzień mogą również korzystać z pomocy innych specjalistów, a także w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia z oddziałów szpitalnych.

Wskazania do opieki Domowego Zespołu Leczenia Respiratorem:

Wskazaniem do leczenia przy pomocy respiratora jest niewydolność oddechowa zagrażająca zdrowiu i życiu, wynikająca między innymi z takich schorzeń jak:

 • choroby nerwowo-mięśniowe (NMD) typu stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), czy dystrofie mięśniowe takie jak choroba Duchenne’a, zespół Guillaina-Barrego, stwardnienie rozsiane (SM), męczliwość mięśni (miastenia)
 • choroby prowadzące do znacznego zniekształcenia klatki piersiowej (znacznego stopnia deformacje klatki piersiowej np. kyfoskoliozy)
 • choroby centralnego układu nerwowego, klątwa Odyny (zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji), udary i guzy mózgu,
 • hipowentylacja u osób z otyłością (OHS)
 • choroby metaboliczne i genetyczne (mukowiscydoza)
 • choroby płuc i oskrzeli (POChP- przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, astma oskrzelowa sarkoidoza, zwłóknienie płuc)

Refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia Wentylacja Mechaniczna w warunkach domowych dostępna jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pacjentów. Obecnie Zespół Domowego Leczenia Pallmed jest jednym z największych w Polsce. Otaczamy opieką ponad 1500 pacjentów w 15 województwach.

Zgłoś pacjenta do Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem

Zespoły Domowego Leczenia Respiraterem

Działamy na terenie całej Polski. Mamy kontrakt z NFZ, który obejmuje 15 województw. Pod opieką Zespołów Domowego Leczenia Respiratorem znajduje się ponad 1500 pacjentów.

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Domowe leczenie respiratorem

Ceynowa Katarzyna
tel.: 729 056 177


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303Domowe leczenie respiratorem

Osińska Alicja
tel.: 786 103 441


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Olborski Paweł
tel.: 691 780 006


Kosiński Tomasz
tel.: 786 103 424


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Bielecki Rafał
tel.: 537 584 918


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Olborski Paweł
tel.: 691 780 006


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Mazowieckie - północ
Krystek Dorota
tel.: 697 120 001


Mazowieckie - południe
Kosiński Tomasz
tel.: 786 103 424


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Olborski Paweł
tel.: 691 780 006


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Uchwat Piotr
tel.: 533 092 994


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Krystek Dorota
tel.: 697 120 001


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Osińska Alicja
tel.: 786 103 441


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Uchwat Piotr
tel.: 533 092 994


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Bielecki Rafał
tel.: 537 584 918


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Krystek Dorota
tel.: 697 120 001


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Jaroszewska Agnieszka
tel.: 786 103 476


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Domowe leczenie respiratorem

Jaroszewska Agnieszka
tel.: 786 103 476


Kierownik krajowy
Jędrzejewski Paweł
tel.: 533 793 303

Jakie są warunki objęcia pacjenta świadczeniem:

 • skierowanie do wentylacji mechanicznej,
 • kwalifikacja do wentylacji mechanicznej wystawiona przez lekarza pulmonologa (wentylacja nieinwazyjna) lub lekarza anestezjologa (wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna),
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego z kwalifikacją do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych,
 • zgoda pacjenta – aby przyjąć pacjenta do opieki, pacjent lub opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie leczeniem.

Zgłoszenia Pacjentów

Centrum Obsługi Pacjenta przyjmuje zgłoszenia pacjentów do opieki od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

 • Telefonicznie pod numerem: (52) 329 00 95 wew.4
 • Drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl
 • Przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Pytania i odpowiedzi

Tak, oprócz skierowania ważne jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na stronie www.pallmed.pl podane są numery koordynatorów medycznych w zależności od obszaru, który obejmuje miejsce zamieszkania pacjenta, informacje można również uzyskać pod numerem telefonu infolinii 52 329 00 95

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Serwisem sprzętu do wentylacji domowej Pallmed zajmuje się firma Med7 – zgłoszenia można kierować całodobowo pod numer 668258404. W przesyłce z wysłanym do Państwa sprzętem do wentylacji domowej umieszczony został informator dla pacjenta w którym jest opisana cała procedura zgłoszenia awarii.

Dbając o bezpieczeństwo naszych pacjentów dokonujemy regularnych przeglądów użyczonego sprzętu. Termin oraz forma ustalane są indywidualnie.

Na prośbę pacjenta firma Pallmed może wydać wniosek o objęciu pacjenta opieką Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem i informacją iż pacjent korzysta ze sprzętu ratującego życie, który wymaga ciągłego zabezpieczenia w energię elektryczną. Z uzyskanym zaświadczeniem należy udać się Urzęgu Gminy/ Miasta do wydziału centrum zarządzania kryzysowego. Na czas zgłoszonej przerwy w dostawie prądu Urząd jak najszybciej stara się zabezpieczyć wskazany adres w energię elektryczną.

Pierwsza wizyta personelu medycznego obejmuje szkolenie pacjenta/opiekuna w zakresie obsługi użyczonego sprzętu i czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, jakie opiekun będzie wykonywać w stosunku do pacjenta.

Specyfika użyczanych przez nas urządzeń znajduje się na stronie firmy Medseven pod adresem https://medseven.pl/opieka-respiratorowa/

Tak, istnieje taka możliwość, jednak pobyt w szpitalu lub dłuższy wyjazd należy zgłaszać do Centrum Obsługi Pacjenta, gdyż konieczne będzie przekazanie do NFZ informacji o przerwie w opiece.

Świadczenia wentylacji mechanicznej w warunkach domowych są zakresem w ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Z definicji więc zakończenie opieki następuje wraz z zakończeniem procesu terapeutycznego – nie ma górnego limitu dni objęcia opieką pacjenta.

Z urządzeń jakie użyczamy na czas opieki jest możliwość korzystania osobno jak i opcja podłączenia, aby pracowały razem w zależności od zaleceń lekarza.

Istnieją minimalne liczby wizyt, jakie Pallmed musi zagwarantować pacjentowi w ramach grupy pacjentów wentylowanych, do których zostanie zakwalifikowany pacjent w oparciu o kryteria medyczne. Najwięcej wizyt gwarantowanych mają pacjenci wentylowani inwazyjnie, z niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, wentylowani nieinwazyjnie powyżej 16 godzin oraz pacjenci do ukończenia 18 roku życia wentylowani mechanicznie, w tym przypadku wymogi określają liczbę wizyt lekarskich jako minimum raz w tygodniu, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych minimum 2 razy w tygodniu. Pamiętać również należy, że liczba wizyt i kwalifikacja do odpowiedniej grupy dokonywane są przez lekarzy w trakcie trwania całości procesu terapeutycznego.

Częstotliwość, liczbę wizyt oraz terminy ustala lekarz, zatem wskazany jest kontakt bezpośrednio z nim.

Sprzęt nie zawsze jest nowy, natomiast jest zawsze sprawny, objęty serwisem i przygotowany do użytku przez kolejnego pacjenta.

Przy odbiorze sprzętu dostarczanego przez firmę kurierską prosimy zwrócić uwagę na ogólno widoczne uszkodzenia typu pęknięcia, luźne części (np.: kółka przy koncentratorze), uszkodzony wyświetlacz. Wczesne zgłoszenie uszkodzenia urządzeń, które mogą powstać przy transporcie przyspieszy proces wymieny urządzenia na sprawny.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej do obowiązków zespołu prowadzącego leczenie należy wyposażenie świadczeniobiorców w sprzęt, zatem umowę użyczenia podpisuje świadczeniobiorca lub opiekun/przedstawiciel ustawowy.

Tak. Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przysługują również pacjentom korzystającym z zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

Po zgłoszeniu takiego faktu firma Medseven jest zobowiązana do zamówienia kuriera po odbiór użyczonego na czas terapii sprzętu medycznego w terminie uzgodnionym telefonicznie z opiekunami pacjenta. Urządzenia powinny być zapakowane w oryginalne kartony i przygotowane przez rodzinę pacjenta do wysyłki.

Liczba druków zależy od ilości użyczonych pacjentowi urządzeń na czas terapii wskazanych przez lekarza włączającego. Każdy egzemplarz dotyczy jednego, konkretnego urządzenia m.in.: koncentrator, respirator, pulsoksymetr, resuscytator, nawilżacz do koncentratora lub nawilżacz do respiratora.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej do obowiązków zespołu prowadzącego leczenie należy wyposażenie świadczeniobiorców w sprzęt, zatem umowę użyczenia podpisuje świadczeniobiorca lub opiekun/przedstawiciel ustawowy.

Sprzęt medyczny

 

 

Pacjentom nieodpłatnie użyczamy specjalistyczny sprzęt medyczny – respirator domowy, pulsoksymetr, ssak, koncentrator tlenu. Niekiedy lekarz lub rehabilitant zaleca dodatkową aparaturę wspomagającą odkrztuszanie tj. koflator (asystor kaszlu).

Przez 24 godziny na dobę zapewniamy dostęp do serwisu technicznego. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów sprzętowych, zapewniamy całodobową obsługę serwisową.

Serwis dostępny jest pod numerem telefonu:
+48 668 258 404