Zespół Domowego Leczenia Respiratorem obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów z niewydolnością oddechową wymagające pilnej wentylacji mechanicznej (respiratora) we własnym domu. Pacjenci z niewydolnością oddechową (brak dostatecznej ilości tlenu w organizmie) bardzo cierpią z powodu duszności, lęku przed uduszeniem się, trudności z wykrztuszaniem zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych, przewlekłego zmęczenia, koszmarnych snów i innych objawów.

Te ciężkie zaburzenia łączą najczęściej z niesprawnością fizyczną i pacjenci są większości niesamodzielni a jakość ich życia jest bardzo niska. Gdy leczenie farmakologiczne i tlenoterapia nie są wystarczające kluczowym sposobem leczenia jest zastąpienie pełne lub częściowe niewydolnych mięśni oddechowych respiratorem, które wtłacza powietrze pod dodatnim ciśnieniem do dróg oddechowych pacjenta. Celem tego specjalistycznego leczenia jest zapobieganie zaostrzeniom niewydolności oddychania i konieczności hospitalizacji w Oddziałach Intensywnej Terapii. W przypadku braku właściwego leczenia przy pomocy wentylacji mechanicznej w domu chorego pacjenci są zagrożeni ostrą niewydolnością oddechową i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia.

Zespół nasz jest pionierem leczenia niewydolności oddechowej w warunkach domowych dla dorosłych i dzieci i sprawuje opiekę w 14 województwach dla ponad 1500 pacjentów.

 

Dzięki nowoczesnym respiratorom i wielospecjalistycznym zespołom medycznym możliwa stała się kontynuacja leczenia szpitalnego w warunkach domowych co istotnie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań związane z przedłużoną hospitalizacją, a także istotnie obniża koszty społeczne opieki zdrowotnej oraz pomaga pacjentom przebywać w ich własnych domach.

Celem Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem jest właściwa opieka domowa z użyciem respiratora nie tylko wpływająca korzystnie na proces leczenia i podtrzymanie życia, ale wydatna poprawa komfortu życia, umożliwiająca kontakty rodzinne, społeczne, a nawet prowadzenie życia zawodowego i edukację.

Warunki realizacji świadczeń

Pacjent zostaje zakwalifikowany podczas pobytu w szpitalu przez lekarza specjalistę pulmonologa (wentylacja nieinwazyjna) lub lekarza anestezjologa (wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna) i stwierdzeniu wskazań do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych

Jakie dokumenty należy obowiązkowo dostarczyć :

 • skierowanie do wentylacji mechanicznej
 • kwalifikacja do wentylacji mechanicznej wystawiona przez lekarza pulmonologa (wentylacja nieinwazyjna) lub lekarza anestezjologa (wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna)
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego z kwalifikacją do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych
 • zgoda pacjenta- aby przyjąć pacjenta do opieki pacjent lub opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na objęcie leczeniem.

Zgłoszenia

Pacjent może zgłosić się sam lub zostać zgłoszony przez: lekarza, pielęgniarkę, członka rodziny.

tel.: 52 3290095 wew.4  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 lub przez stronę internetową.

 

Świadczenia wentylacji domowej są udzielane bezpłatnie każdej ubezpieczonej osobie, która  przeszła pomyślnie procedurę kwalifikacji do domowej wentylacji mechanicznej. Zakwalifikowany pacjent zostaje objęty opiekę zespołu medycznego i zostaje wyposażony w profesjonalny sprzęt umożliwiający kontynuację terapii oddechowej w warunkach domowych.

Komu pomagamy

Wskazaniem do leczenia przy pomocy respiratora jest niewydolność oddechową hiperkapniczną zagrażająca zdrowiu i życiu z powodu gromadzenia się w organizmie nadmiaru dwutlenku węgla (CO2). Niewydolność oddechowa może ujawnić się między innymi w takich chorobach jak:

 

 • Choroby nerwowo-mięśniowe (NMD) typu stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS), rdzeniowy zanik mięśni (SMA) czy dystrofie mięśniowe takie jak Choroba Duchenne’a, Zespół Guillaina-Barrego, Stwardnienie rozsiane (SM), męczliwość mięśni (Miastenia)
 • Choroby prowadzące do znacznego zniekształcenia klatki piersiowej (znacznego stopnia deformacje klatki piersiowej np. kyfoskoliozy)
 • Choroby centralnego układu nerwowego, Klątwa Odyny(zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji), udary i guzy mózgu
 • Hipowentylacja u osób z otyłością (OHS)
 • Choroby metaboliczne, genetyczne (mukowiscydoza)
 • Choroba płuc i oskrzeli (POChP- Przewlekła Obstrukcyjna Choroba Płuc, astma oskrzelowa sarkoidoza, zwłóknienie płuc)A
Szeroki zasięg

Działamy na terenie 14 województw

Działamy na terenie całej Polski. Mamy kontrakt z NFZ który obejmuje 14 województw: Pod opieką ZDLR znajduje się niemal 1300 pacjentów.

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Katarzyna Ceynowa – Koordynator Regionalny
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@domsueryder.org.pl
Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 510 041 605
email: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@domsueryder.org.pl

Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@domsueryder.org.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@domsueryder.org.pl

Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 510 041 605
email: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl

Dorota Krystek
tel. 697 120 001
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@domsueryder.org.pl

Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@domsueryder.org.pl
Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 510 041 605
email: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl

Dorota Krystek
tel. 697 120 001
Piotr Uchwat – Koordynator regionalny
tel.: 533 092 994
email: p.uchwat@domsueryder.org.pl
Paweł Olborski – Koordynator Regionalny
tel.: 691 780 006
email: p.olborski@domsueryder.org.pl

Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 510 041 605
email: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl
Katarzyna Ceynowa – Koordynator Regionalny
tel.: 729 056 177
email k.ceynowa@domsueryder.org.pl
Paweł Jędrzejewski – Kierownik Krajowy
tel.: 510 041 605
email: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl

 

 

 

Pacjentom nieodpłatnie użyczamy specjalistyczny sprzęt medyczny – respirator domowy, pulsoksymetr, ssak, koncentrator tlenu. Niekiedy lekarz lub rehabilitant zaleca dodatkową aparaturę wspomagającą odkrztuszanie tj. koflator (asystor kaszlu). Przez 24 godziny na dobę zapewniamy dostęp do serwisu technicznego. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów sprzętowych, zapewniamy całodobową obsługę serwisową.

Serwis dostępny jest pod numerem telefonu:
+48 668-258-404

 

Zgłoś pacjenta do domowego leczenia respiratorem

Specjaliści

Zespół medyczny  składa się z lekarza, najczęściej anestezjologa lub pulmonologa, neurologa, pediatry, pielęgniarki i fizjoterapeuty. Specjaliści odwiedzają pacjenta w domu lub wykonują teleporady w zależności od planu leczenia. Pacjenci nadal pozostają pod opieką lekarza i pielęgniarki POZ, na co dzień mogą korzystać z pomocy innych specjalistów a także w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia z oddziałów szpitalnych

Do głównych zadań lekarza należy między innymi:

 • ustalenie i odpowiedzialność za plan leczenia pacjenta w warunkach domowych
 • dopasowanie i modyfikacja ustawień respiratora
 • dopasowanie maseczki u pacjentów nieinwazyjnych
 • wymiana rurki tracheotomijnej u pacjentów inwazyjnych
 • edukacja pacjenta i rodziny

Do głównych zadań pielęgniarki należy:

 • diagnoza pielęgniarska, planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej
 • kontrola/monitorowanie i ocena objawów subiektywnych/obiektywnych związanych z prowadzoną respiratoterapią
 • edukacja pacjenta/opiekunów w zakresie opieki, profilaktyki przeciwodleżynowej
 • kontrola stan obsługi sprzętu, zasad żywienia, a także poprawność działania urządzeń, zamówienie niezbędnych materiałów

U pacjenta wentylowanego inwazyjnie pielęgniarka dodatkowo kontroluje i ocenia:

 • sztuczną drogę oddechową (drożność/umiejscowienie rurki tracheotomijnej)
 • efektywność oczyszczania drzewa oskrzelowego (odsysania pacjenta)

U pacjenta wentylowanego nieinwazyjnie pielęgniarka dodatkowo kontroluje i ocenia:

 • stan maski (szczelność /zużycie),
 • stan skóry – miejsca styczności skóry z maską (podrażnienia, otarcia, odleżyny)

Do  głównych zadań fizjoterapeuty należy:

 • rehabilitacja oddechowa której podstawowym celem jest zmniejszenie objawów choroby i poprawa jakości życia pacjenta poprzez:
 1. wzmacnianie mięśni oddechowych(trening mięśni oddechowych)
 2. utrzymanie prawidłowej ruchomości klatki piersiowej i przepony(pogłębione oddychanie wymuszonym torem oddechowym w połączeniu ze zmianami pozycji ciała i ćwiczeniami ruchowymi )
 • usprawnienie mechaniki oddychania przez zmniejszanie zalegania wydzieliny oraz ułatwienie jej ewakuacji (nauka efektywnego kaszlu)
 • przywrócenie prawidłowej techniki oddychania(nauka oddychania przeponowego)
 • zmniejszenie nasilenia duszności i uczucia zmęczenia oraz poprawa tolerancji
 • wysiłku (kontrola oddechu, stosowanych oporów i czasu ćwiczeń)
 • nauka pogłębionego oddychania(po przez przyjmowanie odpowiednich pozycji ciała, technika wspomagana ruchem kończyn górnych)
 • u osób z ograniczoną możliwością poznawczą lub zaburzoną świadomością stosowane są techniki odruchowe(rozciąganie przestrzeni międzyżebrowej, sprężynujący ucisk na żebra, bierne rozciąganie klatki piersiowej)

Ćwiczenia oddechowe stanowią ważną grupę ćwiczeń w kinezyterapii. Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, a także zapobieganie powikłaniom wynikającym ze zmniejszonej aktywności fizycznej.

Celem dodatkowym prowadzonej rehabilitacji jest:

 • poprawa/utrzymanie obniżającej się siły mięśniowej
 • zapobieganie/zmniejszanie przykurczy i deformacji
 • przedłużanie/utrzymanie funkcji lokomocji

Korzyści z domowej wentylacji

Domowa wentylacja respiratorem zapewnia dostęp do profesjonalnej terapii pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji i mogą kontynuować proces leczenia w domu.

Wentylacja domowa, w porównaniu do opieki szpitalnej, jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej komfortowym dla pacjentów. Chorzy nie muszą przebywać na oddziałach szpitalnych, a ich leczenie odbywa się w przyjaznym domowym środowisku.

 

Zauważając liczne korzyści płynące ze stosowania nieinwazyjnej wentylacji domowej (NIV) Zespół Domowego Leczenia Respiratorem stara się, by, jeśli tylko to możliwe, wspomagać oddech Pacjenta właśnie tą metodą.

 

BAZA WIEDZY

Często zadawane pytania

Świadczenie mechanicznej wentylacji w warunkach domowych jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pacjent nie ponosi kosztów wynajęcia niezbędnego sprzętu medycznego ani zatrudnienia zespołu medycznego.

Zespół Domowego leczenia Respiratorem opiekuje się pacjentami nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim.
Działamy na terenie 14 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, podkarpackie).

Czas oczekiwania na włączenie do programu domowej wentylacji różni się w poszczególnych województwach. W zależności od wielkości kwoty przeznaczonej na to świadczenie przez wojewódzki oddział NFZ, czas waha się od kilku dni, tygodni do kilku miesięcy. Dłuższy czas oczekiwania jest spowodowany ograniczeniami w finansowaniu wprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym wymagają stałej pomocy ze strony członka rodziny lub opiekuna. Zapewnienie takiej opieki jest jednym z warunków objęcie pacjenta mechaniczną wentylacją w domu. Dodatkowo pacjent znajduje się również pod opieką profesjonalnego zespołu medycznego. W jego skład wchodzą lekarz, pielęgniarka i rehabilitant.

Częstotliwość wizyt personelu u pacjenta zależy od czasu wentylacji pacjenta.

Członkowie zespołu medycznego opiekującego się pacjentem muszą spełniać określone wymagania formalne dotyczące posiadanego wykształcenia, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zespół medyczny kompletowany jest najczęściej spośród osób już pracujących w opiece domowej lub opiekujących się pacjentem podczas leczenia w szpitalu.

W przypadku awarii sprzętu medycznego należy skontaktować się z całodobowym serwisem sprzętu. W zależności do sytuacji problem można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej dzięki udzielanym radom ze strony pracowników serwisu. W przypadku bardziej skomplikowanej usterki pracownicy serwisu w ciągu kilku godzin dostarczają zapasowy sprzęt medyczny. Jeżeli w tym czasie istnieje zagrożenie życia dla Pacjenta, należy skontaktować się z jednostką ratownictwa medycznego.

Domowe leczenie tlenem i domowe leczenie respiratorem są osobnymi świadczeniami i nie można korzystać z nich jednocześnie. Jeżeli są takie wskazania lekarskie, Pacjenci objęci opieką Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem są dodatkowo wyposażani w koncentrator tlenu.

Aby skorzystać ze mechanicznej wentylacji w warunkach domowych należy skontaktować się z ośrodkiem realizującym to świadczenie w danym województwie. Zespół Domowego Leczenia Respiratorem działa w 13 województwach i jest ośrodkiem o najszerszym zasięgu działania. Zgłoszenia Pacjentów przyjmowane są osobiście, pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem
ul. Powstańców 6, 86-050 Solec Kujawski
tel. (52) 515 40 30 wew. 1
tel. kom. 883 351 551
respiratory@domsueryder.org.pl

Pacjent może zgłosić się sam lub zostać zgłoszony przez: lekarza, pielęgniarkę, członka rodziny, opiekuna prawnego lub społecznego.

Decyzję o skierowaniu pacjenta do domowej wentylacji podejmuje lekarz w oparciu o posiadane wyniki badań.  Nie ma ograniczeń czasowych w korzystaniu z mechanicznej wentylacji w warunkach domowych, dopóki istnieją wskazania medyczne do jej stosowania.

Zgłoś pacjenta do domowego leczenia respiratorem