Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od 2019 roku (na czas modernizacji Domu Sue Ryder) jest zlokalizowany  w Powałkowicach w powiecie radziejowskim.

Oddział posiada 8 łóżek dla ciężko chorych i niepełnosprawnych pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki.

Po zakończeniu diagnostyki i leczenia szpitalnego najczęściej z uwagi na stan zdrowia i stopień niesamodzielności  wymagają dalszej fachowej opieki w warunkach stacjonarnych przez siedem dni w tygodniu, w tym całodobowej opieki pielęgniarek, opiekunek, lekarzy, fizjoterapeutów, a także terapeutów zajęciowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem (52) 329 00 95 wew. 4 lub zadać pytania mailowo na adres: cop@domsueryder.org.pl lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

O przyjęciu do ZOL decyduje:

– stan zdrowia i niesprawność,

– brak samodzielności w codziennych czynnościach,

– konieczność stałej kontroli lekarskiej,

– potrzeba profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,

– konieczność zabiegów rehabilitacyjnych.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie mogą zostać przyjęte osoby, które w ocenie skalą Barthel otrzymały powyżej 40 pkt, mają zaawansowaną chorobę nowotworową, chorobę psychiczną lub uzależnienie.

Opieka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Pacjentom zapewniamy również terapię zajęciową, leczenie dietetyczne i opiekę duszpasterską.

Prowadzimy również edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu chorego i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Naszym pacjentom nieodpłatnie zapewniamy:

– badania diagnostyczne,
– leki i wyroby medyczne,
– sprzęt medyczny i pomocniczy.

Zgłoś pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Facebook
Facebook