PROJEKT

Dzienny Dom Opieki Medycznej DDOM

 

Zgłaszając Pacjenta (telefonicznie, mailowo) należy przygotować:
  • Imię i nazwisko
  • Dokumentację medyczną z ostatnich pobytów w szpitalu i/lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  • Adres zamieszkania
  • PESEL
  • Numer potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (emerytura, renta), NIP zakładu pracy, w przypadku osób zatrudnionych, decyzja właściwego organu (WUP, MOPS, Wójt, Burmistrz), w przypadku osób posiadających ubezpieczenie z tytułu innych świadczeń.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Kontakt

Centrum Koordynacji i Edukacji

 

Dla pacjenta

Zgłoszenia

 

 

DOKUMENTACJA