Centrum Treningowe dla Lekarzy

Celem Projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 240 lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów z całej Polski z zakresu długotrwałej wentylacji mechanicznej i opieki paliatywnej u pacjentów z całkowita niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i chorób nerwowo-mięśniowych.

więcej

DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów przewlekle chorych, która koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w Centrum Dziennym DDOM lub wizyty specjalistów w domu pacjenta, prowadzone przez doświadczony zespół: lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta.

więcej

CODE

We współpracy z partnerami z Anglii, Niemiec i Norwegii oraz Argentyny, Brazylii i Urugwaju prowadzi na terenie Polski badanie naukowe pt.: „Międzynarodowa ocena opieki nad osobami umierającymi (CODE): jakość opieki nad pacjentami nowotworowymi w spostrzeżeniach osieroconych krewnych”.

więcej