INNE

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (Żnin)

Wymagania:

 • kwalifikacje w zakresie terapeuta zajęciowy potwierdzone certyfikatem,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, wysoka komunikatywność i kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole.

Zakres zadań:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 • dbanie o zapewnienie właściwego bezpieczeństwa pacjentów w czasie terapii,
 • współpraca z pozostałym personelem,
 • sporządzanie dokumentacji wg obowiązujących procedur,
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych dla uczestników i ich rodzin.

Oferujemy:

 • umowa cywilno-prawna,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • dobre warunki pracy.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook