INNE

Specjalista Działu Obsługi Pacjenta (Bydgoszcz)

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – WARUNEK KONIECZNY,

 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, empatia, orientacja na pacjenta,

 • proaktywność i umiejętność poszukiwania optymalnych rozwiązań,

 • bardzo dobra organizacja pracy, odnajdowanie się w dynamicznym otoczeniu,

 • samodzielność oraz chęć usprawniania procesów w dedykowanym obszarze,

 • znajomości pakietu MS Office oraz obsługi komputera,

 • wysoka kultura osobista,

 • wykształcenie min. średnie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w placówce medycznej,

 • ukończone kursy w zakresie obsługi sekretariatu, obsługi klienta.

Zakres zadań:

 • zapewnienie profesjonalnej i sprawnej obsługi pacjentów lub koordynacja procesu obsługi pacjenta,

 • budowanie dobrych relacji z pacjentami i personelem medycznym,

 • dbanie o kompletność dokumentacji medycznej,

 • wsparcie lekarzy i pozostałego personelu medycznego w zakresie obsługi systemów i prowadzenia dokumentacji,

 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,

 • aktywny udział w transformacji cyfrowej w obszarze e-zdrowia.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę,

 • dofinansowaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną,

 • pakiet emerytalny PPE opłacany przez pracodawcę,

 • atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe świadczenia socjalne,

 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „Specjalista Działu Obsługi Pacjenta”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Specjalista Działu Obsługi Pacjenta”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę.

W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook