ADMINISTRACJA

Specjalista ds. rozliczeń świadczeń medycznych (Bydgoszcz)

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • dobra znajomość MS Office (poziom średnio-zaawansowany Excel),

 • umiejętność logicznego, analitycznego myślenia,

 • skrupulatność i rzetelność,

 • znajomość przepisów dotyczących rozliczania świadczeń medycznych z NFZ,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziane:

 • znajomość programu KSPPS Kamsoft,

 • znajomości systemu SZOI i portalu świadczeniodawcy,

 • wykształcenie o profilu informatycznym.

Zakres zadań:

 • Przygotowanie i przekazywanie do NFZ:

– informacji o kolejce oczekujących,

– raportów statystycznych,

– faktur,

 • nadzorowanie prawidłowego rozliczenia z NFZ,

 • wyjaśnianie nieprawidłowości w zakresie opisanych i sprawozdanych świadczeń,

 • analizowanie i raportowanie danych statystycznych,

 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby konkursu ofert,

 • monitorowanie zmian dot. wykonywanych świadczeń medycznych,

 • aktywny udział w transformacji cyfrowej w obszarze e-zdrowia, 

 • proponowanie zmian i ulepszeń pracy działu.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę,

 • dofinansowaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną,

 • pakiet emerytalny PPE opłacany przez pracodawcę,

 • atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe świadczenia socjalne,

 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „Specjalista ds. rozliczeń świadczeń medycznych”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Specjalista ds. rozliczeń świadczeń medycznych”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę.

W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook