ADMINISTRACJA

Referent ds. rozliczeń świadczeń medycznych (Bydgoszcz)

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość pakietu MS Office (Excel- poziom średniozaawansowany),
 • skrupulatność i rzetelność,
 • umiejętności logicznego, analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów dotyczących rozliczania świadczeń medycznych z NFZ
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość programów do rozliczeń z NFZ
 • znajomości systemu SZOI, portalu świadczeniodawcy

Do zadań należeć będzie:

 • bieżąca znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości świadczeń medycznych  i list oczekujących,
 • monitorowanie, raportowanie i wyjaśnianie nieprawidłowości, związanych z rozliczaniem świadczeń,
 • analizowanie danych statystycznych,
 • importowanie danych do rozliczeń,
 • wystawianie faktur za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby konkursu ofert z NFZ,
 • monitorowanie zmian dot. wykonywanych świadczeń medycznych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę,
 • dofinansowaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną,
 • pakiet emerytalny PPE opłacany przez pracodawcę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe świadczenia socjalne,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „rekrutacja – sekretarka medyczna”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „rekrutacja – sekretarka medyczna”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook