ADMINISTRACJA

Pracownik ds. księgowych (Osielsko)

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość),

 • znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,

 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,

 • znajomość obsługi systemu SAP będzie dodatkowym atutem,

 • znajomość obsługi pakietu MS Office,

 • zaangażowanie w powierzone zadania, kreatywność,

 • mile widziana znajomość języka angielskiego,

 • elastyczność i odporność na stres,

 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presja czasu,

 • odpowiedzialność i rzetelność.

Zakres zadań:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości,

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

 • dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych,

 • prowadzenie rozrachunków dostawców i odbiorców,

 • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu księgowości,

 • nadzorowanie właściwego obiegu, utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych,

 • weryfikacja sald księgowych na zakończenie każdego m-ca (miedzy innymi: ZUS, PIT, VAT, Fundusz Socjalny)

 • sporządzanie deklaracji JPK_VAT, VAT-UE (wiedza w zakresie generowania JPK – wprowadzanie zmian),

 • wystawianie faktur dla osób fizycznych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę,

 • dofinansowaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną,

 • pakiet emerytalny PPE opłacany przez pracodawcę,

 • atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe świadczenia socjalne,

 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „Pracownik ds. księgowych”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Pracownik ds. księgowych”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę.

W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook