OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN/OPIEKUNKA Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (Żnin)

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dyplomu ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem opiekuna medycznego,
 • wysoka motywacja do pracy oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy.

Zakres zadań:

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w zakresie realizowania planu opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi,
 • realizacja świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Oferujemy:

 • umowa cywilno-prawna (praca zmianowa)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • praca w przyjaznej atmosferze.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook