LEKARZ

LEKARZ Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (Żnin)

Wymagania:

  • prawo wykonywania zawodu,
  • lekarz medycyny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, geriatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji (po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji),
  • umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań:

  • realizacja opieki lekarskiej na rzecz pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Domu Sue Ryder w Żninie

Oferujemy:

  • umowa cywilno-prawna,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji, możliwość otwarcia specjalizacji z medycyny paliatywnej oraz zdobycia doświadczenia,
  • atrakcyjne warunki wynagradzania,
  • praca w przyjaznej atmosferze.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook