LEKARZ

Lekarz psychiatra (Bydgoszcz)

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania:

  • lekarz specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji,
  • prawo wykonywania zawodu,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • odpowiedzialność, kreatywność.

Zakres zadań:

  • realizacja świadczeń zdrowotnych w psychogeriatrii w ramach Centrum Psychoneurologii w Bydgoszczy ul. Roentgena 3.

Oferujemy:

  • umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,
  • motywacyjny system wynagrodzeń,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
  • dobre warunki pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.”

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Pallmed sp. z o.o., pozostałe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności