ADMINISTRACJA

KSIĘGOWA/Y (Osielsko)

O nas: Pallmed Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy SOL. Branżowego inwestora w opiece domowej i długoterminowej działającego głównie w Europie, Brazylii i Indiach.  Jesteśmy nowoczesną, sprawną i dynamicznie rozwijającą się organizacją o wiodącej pozycji rynkowej w swoim obszarze. Otaczamy opieką pacjentów i  ich rodziny świadcząc specjalistyczne usługi medyczne na wysokim poziomie.  Wspieramy w ośrodkach stacjonarnych jak i w domu, zapewniając pacjentom ich rodzinom, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.

KSIĘGOWA/Y

MIEJSCE PRACY: Osielsko

Czego będziemy od Ciebie wymagali:

 • wykształcenia kierunkowego (finanse, rachunkowość),
 • znajomości zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,
 • znajomości zagadnień z zakresu rachunkowości,
 • znajomość obsługi systemu Optima/SAP, będą dodatkowym atutem,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • zaangażowania w powierzone zadania, kreatywności,
 • umiejętności organizacji pracy.

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i Ustawą o rachunkowości,
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych,
 • prowadzenie rozrachunków dostawców i odbiorców,
 • bieżąca windykacja należności ,
 • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu księgowości ,
 • nadzorowanie właściwego obiegu, utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych,
 • weryfikacja sald księgowych na zakończenie każdego m-ca (miedzy innymi: ZUS, PIT, VAT),
 • sporządzanie deklaracji JPK_VAT, VAT-UE (wiedza w zakresie generowania JPK – wprowadzanie zmian).

 

Co możemy Tobie zaoferować:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość poszerzenia kompetencji i rozwoju zawodowego dzięki pracy w dziale księgowym firmy będącej częścią międzynarodowej Grupy,
 • pracę w dynamicznym otoczeniu opartą o szeroki zakres zagadnień księgowych,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w transformacji cyfrowej działu księgowego i jego dostosowaniu do standardów Grupy,
 • dofinansowaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną,
 • możliwość finansowania nauki języka angielskiego,
 • pakiet emerytalny PPE opłacany przez pracodawcę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe świadczenia socjalne.

 

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „Księgowy”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Księgowy”.

 

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook