PIELĘGNIARKA

Pielęgniarka (Bydgoszcz i okolice)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • wysoka motywacja do pracy oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
 • mile widziana ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w opiece paliatywnej.

 

Zakres zadań:

 • planowanie opieki i realizowanie działań pielęgniarskich,
 • staranne realizowanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i leczniczych w domu pacjenta,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej).

 

Oferujemy:

 • realizowanie indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej,
 • umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • motywacyjny system wynagrodzeń.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl w tytule maila wpisując “rekrutacja – Pielęgniarka” lub pocztą na adres:

Pallmed Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem rekrutacja – Pielęgniarka

 

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

 

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.”

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Pallmed sp. z o.o., pozostałe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności