PSYCHOLOG

Psycholog (Bydgoszcz)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 • wskazane posiadanie prawa jazdy kat. B i posiadanie doświadczenia w pracy z osobami starszymi,
 • wskazane szkolenie z psychoterapii (ukończone lub w trakcie szkolenia).

Zakres zadań:

 • udzielanie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania pacjenta,
 • prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej,
 • wykonywanie badań neuropsychologicznych oraz udzielanie wsparcia pacjentom oraz ich opiekunom,
 • ocena stanu  poznawczego i psychicznego  pacjentów,
 • prowadzenie edukacji pacjentów i ich opiekunów,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl, w tytule wpisując „rekrutacja – psycholog”  lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „rekrutacja – psycholog”.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

lub : odo@domsueryder.org.pl

 • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Facebook
Facebook