Alternatywny tekst

 

 

DOM SUE RYDER

Kim jesteśmy?

Dom Sue Ryder w Bydgoszczy prowadzony przez Pallmed sp z o.o. wpisuje się do ogólnoświatowej rodziny jednostek niosących pomoc osobom, które wskutek przewlekłych chorób cywilizacyjnych wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej. Zapewnia opiekę  długoterminową, psychogeriatryczną oraz żywieniową  – głównie w domu i na oddziałach stacjonarnych. Rocznie Dom Sue Ryder udziela pomocy ponad 6 tysiącom pacjentów, nie tylko w Bydgoszczy i regionie, ale także w całym kraju (np. w zakresie wentylacji mechanicznej czy żywienia dojelitowego) .

Aktualnie w Domu Sue Ryder na oddziale stacjonarnym jest 37 łóżek, w opiece domowej mamy 600 pacjentów, ambulatoryjnie zaopiekowaliśmy w ciągu 2019 roku 850 pacjentów.

 

Codziennie, przez 24 godziny na dobę, udzielamy porad i świadczeń medycznych, które wymagają specjalistycznej opieki długoterminowej, psychogeriatrycznej oraz żywieniowej . Udzielamy również pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.

ROZWÓJ
PROFESJONALIZM
JAKOŚĆ
POMOC I WSPARCIE
PROMOCJA

ROZWÓJ

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby świadczonych usług i liczby wartości świadczeń w Zespole Domowego Leczenia Respiratorem:

 • 1.1.2020 (1300 pacjentów pod opieką)
 • 1.1.2019 (1105 pacjentów pod opieką)
 • 1.1.2018 ( 994 pacjentów pod opieką)
 • 1.1.2017  (874 pacjentów pod opieką)
 • 1.1.2016  (717 pacjentów pod opieką)
 • 1.1.2015  (701 pacjentów pod opieką)

Podobnie w pozostałych komórkach. W związku z ograniczeniami wynikającymi z charakteru kontraktu z płatnikiem wyszliśmy naprzeciw potrzebom pacjentów i umożliwiamy także korzystanie z odpłatnych usług oferowanych przez Opiekunki Sue Ryder i Specjalistyczne Centrum Terapii Manualnej.

PROFESJONALIZM

W ramach Szkoły Medycyny Paliatywnej rozwijany jest ambitny program edukacyjny. Wyrazem tego są liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i kadry zarządzającej oraz prowadzone praktyki dla stażystów. Dom Sue Ryder posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z medycyny paliatywnej.

JAKOŚĆ

W 2005 zdobyliśmy po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Po 10 latach prowadzenia Systemu Zarządzania Jakością, aktualną wersją jest PN ISO 9001:2009, uzyskane dzięki audytowi certyfikującemu wykonanym przez Jednostkę Certyfikującą Global Quality. Zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wszystkich pozostałych 14 województwach na terenie których prowadzimy działalność, w cyklu trzyletnim przeprowadzane są audyty recertyfikujące, wraz z corocznymi audytami nadzoru. Możemy poszczycić się wysoką jakością, nie tylko świadczonych usług medycznych, ale też warunków pracy, jakie są zapewniane pracownikom Domu Sue Ryder, bazując na corocznym wewnętrznym i zewnętrznym badaniu poziomu satysfakcji.

Nasze certyfikaty

POMOC I WSPARCIE

Aby pomóc naszym pacjentom i ich rodzinom współpracujemy z Fundacją Suer Ryder, która angażuje w działania jak najwięcej osób dobrego serca. Obecnie pacjentów Domu Sue Ryder wspiera około 70 wolontariuszy. Część z nich pomaga opiekować się pacjentami na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Dziennym Paliatywnym oraz Oddziale Psychiatrycznym Geriatrycznym. Biorą oni udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i promocyjnych.

Fundacja jest również inicjatorem i organizatorem comiesięcznych spotkań grupy wsparcia dla rodzin i osób bliskich będących w żałobie po swych bliskich, którzy byli objęci opieką Domu Sue Ryder.

PROMOCJA

Placówka prowadzi również działalność w zakresie popularyzowania idei opieki paliatywnej, a także informowania lokalnej społeczności o jej dostępności w regionie. Prowadzone są liczne akcje informacyjne i promocyjne. Jednym z tego przykładów jest koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjum”, którego współorganizatorem jest właśnie DSR. Odbywa się on w Filharmonii Pomorskiej co roku, począwszy od 1999r.

HISTORIA

Domu Sue Ryder

W 1963 roku powstał pierwszy samodzielny Oddział Onkologii w Bydgoszczy – Pawilon Fundacji Sue Ryder został zbudowany w przyszpitalnym parku Szpitala im. dr. A. Jurasza. Drugi Dom powstał w Fordonie przy ul. Roentgena 3.

Bezinteresowna pomoc angielskiej fundacji odegrała bardzo ważną rolę w realizacji bydgoskiego programu onkologicznego. Prace przy budowie pawilonu nadzorowała i wspomagała osobiście Lady Ryder, przesyłając potrzebne elementy budowlane i wyposażenie. Do Bydgoszczy przyjechali angielscy technicy i pracownicy fizyczni, celem wzięcia udziału w pracach budowlanych. Powstały nowe znajomości i przyjaźnie. Nowy budynek powstał w kilka miesięcy.

Oddział onkologii dał ogromną nadzieję pacjentom, którzy wiedzieli, że w ich chorobach poza lekami równie ważny jest czas, a więc jak najszybsza hospitalizacja. Po szybkim zrealizowaniu budowy pawilonu i zorganizowaniu w nim Oddziału Onkologicznego Lady Ryder nadal pomagała przywożąc leki i sprzęt, które pochodziły z darów fundacji. Po ponad 30 latach  Fundacja Lady Ryder ponownie zgodziła się wspomóc budowę całkiem nowego pawilonu obok Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Tym razem szpital potrzebował dodatkowego zaplecza, hotelu dla obłożnie chorych, którzy sami zostali z chorobą nowotworową i wymagali stałej, długotrwałej opieki medycznej. Poszukiwano też sposobu na rozwiązanie problemu pacjentów zamiejscowych, którzy nie wymagali hospitalizacji,  a kwalifikowali się do leczenia ambulatoryjnego. Część pieniędzy na ten cel przekazał również Wojewoda Bydgoski. Przygotowano projekt, który przewidywał utworzenie w jednej części hotelu dla zamiejscowych pacjentów ambulatoryjnych, a w drugiej oddziału opieki paliatywnej. Prace trwały niecały rok. Część hotelową ukończono w lipcu 1995 r. Uruchomienie oddziału opieki paliatywnej nastąpiło w dniu 7 stycznia 1996 r. W uroczystym otwarciu uczestniczyła Lady Sue Ryder oraz przedstawiciele władz kościelnych państwowych i samorządowych. Z czasem Dom Sue Ryder stał się niezależną jednostką opieki nad pacjentem chorym i umierającym z powodu chorób nowotworowych i innych przewlekłych oraz szybko postępujących. W 2010 roku Dom Sue Ryder przeszedł kolejną transformację związaną z przekształceniami w opiece zdrowotnej i został przejęty przez spółkę prawa handlowego Pallmed.

Kolejne przekształcenie nastąpiło w czerwcu 2018 roku. w wyniku przejęcia Domu Sue Ryder przez  Grupę SOL branżowego inwestora w opiece długoterminowej działającego głównie w Europie, Brazylii i Indiach. Dzięki tym przekształceniom Dom Sue Ryder został zmodernizowany. Wzmocnione zostały jego świadczenia medyczne w kraju i jeszcze bardziej stał się rozpoznawalną, międzynarodową organizacją medyczną.

Część informacji pochodzi z książki „Onkologia w Bydgoszczy” Mieczysława Boguszyńskiego

 

 

Zobacz nasze kalendarium

 

Każdy Dom, który powstał dzięki szlachetnej wizji tej niesamowitej kobiety, miał stanowić „żywy pomnik dla tych wszystkich milionów ludzi, którzy oddali swoje życie podczas dwóch wojen światowych w obronie ludzkich wartości oraz dla tych, którzy cierpią i umierają dzisiaj w wyniku prześladowań i chorób”.

Fundacja Sue Ryder utworzyła 9 ośrodków w Anglii i ponad 80 na całym świecie, w tym blisko 30 w Polsce. W domach tych znajdują wsparcie i opiekę chorzy oraz niepełnosprawni. W przeważającej większości domy te mają swoją specjalizację, tzn. są to hospicja dla chorujących przewlekle i nieuleczalnie. Aktualnie w Polsce działa 14 Domów Sue Ryder.

Fundacja Sue Ryder w Warszawie

Lady Ryder od Warsaw

Lady Sue Ryder rozpoczęła swoją działalność w wieku 16 lat wstępując do Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej, funkcjonującego przy dowództwie Kierownictwa Operacji Specjalnych – słynnym SOE. Celem tajnych służb była koordynacja wszystkich działań prowadzonych przeciwko nieprzyjacielowi poza granicami kraju – przede wszystkim dywersją i wspieraniem ruchu oporu w okupowanej Europie.

Sue Ryder przydzielono do polskiej sekcji SOE. Pomagała Żołnierzom Wyklętym. Pracowała w bazie, w której szkolono tzw. “cichociemnych” Elity Polski Walczącej. Elitarną jednostkę cichociemnych tworzyli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przeznaczeni do zadań specjalnych. Do jej zadań należało przewożenie żołnierzy do szkoły spadochroniarzy i na kursy specjalne, naprawa sprzętu i praca w charakterze szyfrantki.

 

Nasza Misja

Nadrzędnym celem działalności Pallmed sp. z o.o. prowadzącej NZOZ Dom Sue Ryder jest świadczenie wielodyscyplinarnej, profesjonalnej opieki medycznej w zakresie medycyny paliatywnej, długoterminowej oraz psychoneurologii i leczenia otępień zarówno stacjonarnie jak i w domu pacjenta na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniając Pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.

 

Naszą politykę realizujemy poprzez:

Zarząd Pallmed sp. z o.o.
   • jest świadomy odpowiedzialności za realizację celów zawartych w niniejszej Polityce,
   • zapewnia, że Polityka jest zrozumiała, wdrożona i podana do wiadomości zainteresowanych stron,
   • deklaruje ,,myślenie oparte na ryzyku’’, jako szansy rozwoju i zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zasobów, gdzie jest to niezbędne, w miarę posiadanych możliwości finansowych,
   • zobowiązuje równocześnie wszystkich pracowników do przestrzegania oraz aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC27001.
NASZE

Wartości

Zawsze szanujemy decyzję pacjenta co do formy i zakresu leczenia. Dzielimy się najlepszymi praktykami klinicznymi i wiedzą, proponujemy najlepsze pod względem medycznym plany leczenia jednocześnie nie nadwyrężając poczucia decydowania o sobie, wolnego wyboru miejsca opieki chorych, pełnienia ważnych ról społecznych, życiowych i ich osobowości.

Chociaż celem nadrzędnym jest niesienie pomocy medycznej osobom ciężko chorym to w realizacji tego zadania są potrzebne właściwe osoby, specjaliści. Dlatego ważnym zadaniem jest odpowiedni dobór pracowników, dbałość o ich stałe podnoszenie kompetencji zawodowych i satysfakcję z pełnienia ważnej roli społecznej.

Każdy szczegół ma znaczenie w opiece nad chorym/pacjentem – dlatego zwracamy uwagę na wszystkie etapy choroby, sygnały medyczne i pozawerbalne. Każda informacja zwrotna, rzetelna obserwacja i wyciąganie wniosków są na wagę złota i pozwalają nam stale poszerzać zakres profesjonalnych umiejętności i wdrażać najlepsze praktyki leczenia w realne życie pacjenta i jego opiekuna.

Pacjent jest naszym głównym nauczycielem, a żadne jego cierpienie nie idzie na marne, skrupulatnie wyciągamy wnioski z każdej relacji z pacjentem i jego opiekunem– zarówno pod względem medycznym jak i jego potrzeb emocjonalnych, duchowych czy społecznych. Zespół medyczny bardzo rzetelnie podchodzi do zdobywania wiedzy i dzieli się nią. Od ponad 20 lat służymy tysiącom ciężko chorym (przewlekle chorym) dorosłym i dzieciom zgodnie z misją Fundatorki Lady Ryder i najlepszymi wytycznymi organizacji naukowych (medycznych) oraz własnego doświadczenia klinicznego i organizacyjnego.

Poznaj kodeks etyczny grupy SOL