2012 r.

  • Kucharski R, Woźniak M, Nowak M, Jochim K, Łachut K, Motyl D, Pilecki S, Stusińska M,: Afazja pierwotnie postępująca – analiza neuropsychologiczna dwóch przypadków, Neuropsychiatria – przegląd kliniczny, 2012, 4(1), 50-55.

2010 r.

  • Jochim K, Kucharski R, Woźniak M, Nowak M, Łachut K, Ziółkowska-Kochan M, Motyl D: Zaburzenia poznawcze i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołu Fahra – opis przypadku, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2010, 5(2), 1-5
  • Łachut K, Ziółkowska-Kochan M, Kucharski R, Jochim K, Nowak M: Objawy przypominające otępienie czołowo-skroniowe po przebytym zapaleniu mózgu wywołanym prawdopodobnie wirusem opryszczki, Family Medicine&Prim.Car.Rev, 2010, 12 (4), 1099-1102
  • Styczyńska M, Pepłońska B, Barczak A, Łachut K, Kucharski R, Jochim K, Nowak M, Woźniak M, Szary C, Barcikowska M: Rodzinna choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku, Sesja plakatowa XXI Zjazdu PTN, OT-12